nieuws

Pensioenfondsen zien heil in plan Wientjes om te investeren in schoolgebouwen

bouwbreed 1807

Pensioenfondsen zien heil in plan Wientjes om te investeren in schoolgebouwen

Pensioenfondsen staan positief tegenover het plan van Bernard Wientjes om te investeren in duurzame scholen.

Dat laat De Pensioenfederatie weten in een reactie op plannen van Wientjes, waarover de NOS schrijft. Wientjes denkt dat pensioenfondsen bij de verduurzaming van schoolgebouwen een grote rol kunnen spelen. Volgens hem zouden deze fondsen zelf scholen moeten bouwen en het eigendom van bestaande gebouwen moeten overnemen om met de vernieuwing aan de slag te gaan.

Plan is maar een van de oplossingen voor verduurzaming scholen

“Via de De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) nemen wij deel aan de Bouwagenda, en in dat overleg wordt over allerlei ideeën gesproken. Daarin wordt ook in positieve zin nagedacht over investeren in scholen. Al is het plan dat Wientjes hier schetst wel maar een van de oplossingen waarover na wordt gedacht. Er zijn meer manieren op de verduurzaming van scholen te versnellen”, laat Mandy Ros, woordvoerder van de Pensioenfederatie, weten.

Haken en ogen aan idee

Bovendien ligt het plan wel wat complexer dan Wientjes voorstelt, stelt Ros. Ook de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, laat aan de NOS weten dat er wel wat haken en ogen aan het plan zitten. Zo wijst de raad er op dat er voor het verduurzamen van basisschoolgebouwen zeker 10 miljard euro nodig is. Ook zou het overdragen van het eigendom van de schoolgebouwen ingewikkeld zijn, schrijft de NOS.

Wientjes wil af van 70%-instemming

Om de verduurzaming van sociale huurwoningen te versnellen, heeft Wientjes ook een plan. Hij denkt dat het voor woningcorporaties makkelijker moet zijn om woningen te verbouwen, schrijft de NOS. Nu mag een blok woningen alleen gerenoveerd worden als 70 procent van de bewoners daarmee instemt. Daar wil Wientjes vanaf.

Aedes wil wel gesprek over afschaffing instemmingsprocedure

Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, laat aan Cobouw weten graag een gesprek hierover te willen aangaan. “Het niet verkrijgen van 70 procent instemming leidt soms tot uitstel of zelfs afstel van duurzaamheids- en renovatieprojecten van woningcorporaties. Gezien het belang van de nationale duurzaamheidsambities snappen daarom de suggestie van Wientjes”, laat Koen van Tankeren, woordvoerder van Aedes weten.

‘Woningcorporaties moeten duidelijk maken dat energiekosten kunnen dalen’

Aedes denkt dat de verduurzaming van sociale huurwoningen sneller kan worden uitgevoerd als woningcorporaties aan huurders aannemelijk maken dat de gemiddelde energielasten significant kunnen dalen. “De dalende energielasten kunnen dan verrekend worden in de huurprijs na renovatie. Zodoende kan de corporatie een deel van de kosten van een renovatie terugverdienen en gaat de huurder er financieel niet op achteruit: per saldo heeft de huurder dezelfde of lagere woonlasten in een comfortabeler huis”, aldus Van Tankeren.

‘Instemmingsronde loopt vaak geen vertraging op bij renovatie’

Ronald Paping, directeur van de Woonbond, ziet in tegenstelling tot Aedes helemaal niets in het plan. “Die 70 procent instemming is van groot belang om ervoor te zorgen dat er draagvlak onder huurders is. Het is echt een heilloze weg dat ter discussie te stellen want dan gaat iedereen de hakken in het zand zetten”, zegt hij tegen de NOS. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Woonbond dat de instemmingsronde bij 90 procent van de renovaties geen vertraging oploopt.

Reageer op dit artikel