nieuws

Langverwachte toelichting helpt constructeurs bij beoordelen breedplaatvloeren

bouwbreed Premium 4763

Langverwachte toelichting helpt constructeurs bij beoordelen breedplaatvloeren

Het stappenplan voor de breedplaatvloeren roept al sinds de publicatie in oktober meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Een nieuwe toelichting moet constructeurs handvatten bieden bij het beoordelen van de veelbesproken vloeren.

Net als het stappenplan is de toelichting opgesteld door Adviebureau Hageman. Dat voerde ook het onderzoek uit naar de oorzaak van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven die aanleiding was voor alle commotie.  Hageman voerde dat onderzoek uit in opdracht van aannemer BAM en kwam tot de conclusie dat een gebrek aan aanhechting tussen de breedplaat en de druklaag de boosdoener was. De koppelstaven lagen daardoor bijna los en waren niet in staat om de krachten over de voeg over te brengen van plaat naar plaat.

Hoe je het risico vaststelt in bestaande gebouwen, bleef voor veel ingenieursbureau’s gissen na publicatie van het stappenplan. Daarom heeft Hageman de ervaringen met de onderzoeken van de afgelopen maanden samengevat in het document dat is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kloppen niet boren

Het document doet onder andere uit de doeken hoe je delaminatie opspoort door het kloppen met een licht hamertje rond de voeg. Een doffe klank duidt op onthechting van druklaag en de  prefabplaat. Op die manier is het zelfs mogelijk een indruk te krijgen van de afstand waarover er delaminatie heeft plaatsgevonden. Het maken van een boorgat, zoals in eerdere toelichtingen nog was voorgeschreven, is volgens Hageman niet meer nodig. De klopmethode is nauwkeurig genoeg.

Dat over de eerste 10 tot 15 centimeter uit de plaatnaad een doffe klank opklinkt is volgens de adviseurs ook niets bijzonders. Dat verschijnsel doet zich ook voor bij vloeren zonder buigend moment in de voeg. Het is waarschijnlijk terug te voeren op verhinderde krimp van het ter plaatse gestorte beton van de druklaag. Tijdens de proeven in het lab van de TUE na de instorting van de parkeergarage in Eindhoven bleek overigens dat de onthechting al bij lage belasting optreedt en lang niet direct leidt tot bezwijken. Een gemiddelde delaminatie van zo’n 10 centimeter met uitschieters naar 15-20 centimeter hoeft dus niet meteen te leiden tot indeling in de categorie rood uit het stappenplan.

Ook de belasting die een constructie aantoonbaar heeft gehad tijdens het gebruik of de bouw, door bijvoorbeeld het stempelen van hogere vloeren tijdens het storten, kan leiden tot de indeling in een lagere risico-categorie (oranje) uit het stappenplan. Wat voor maatregelen er voor oranje vloeren moeten  worden getroffen wordt nog onderzocht en wordt later dit jaar bekend gemaakt. Gebouw-eigenaren moeten er in elk geval voor zorgen dat de gebruiksbelasting bij dergelijke verdachte vloeren niet toeneemt, maar wordt verminderd door bijvoorbeeld zware objecten te verwijderen.  Maar het bijplaatsen van een tafel in een klaslokaal kan volgens de onderzoekers geen kwaad.

Een belastingproef op Leerschool Presikhaaf in Arnhem met watergevulde tanks. Foto: Sjef Prins – APA Foto

Continu monitoren tijdens belastingproef

De toelichting geeft ook meer inzicht hoe je een betrouwbare belastingproef opzet. Om praktische reden wordt er vaak gekozen voor proefbelastingen met watertanks.  De belasting wordt daarbij in stappen opgevoerd, waarbij telkens minimaal tien minuten moet worden gewacht, voordat medewerkers een medewerker zich onder de vloer mag wagen om opnieuw de naden te bekloppen of de constructie visueel te inspecteren op scheurvorming. Voor de veiligheid, moeten daarbij wel stempels worden geplaatst die de vloeren kunnen opvangen als die alsnog zou bezwijken. De adviseurs van Hageman raden af om tijdens de proeven continu met laser- en draadopnemers alles in de gaten te hoden en doorbuiging, scheurvorming en voegwijdte continu te monitoren.

Sloop parkeergarage Eindhoven start maandag

In een bijlage van de notitie wordt stap voor stap de complete risico-analyse beschreven van een gebouw dat acht jaar in gebruik is,  maar verder niet met naam of toenaam wordt genoemd. Het gaat in elk geval niet om de parkeergarage in Eindhoven. Dinsdag aanstaande start BAM met de sloop van dat pand. Vanaf mei doet de aannemer dan een nieuwe poging om een veilige garage neer te zetten pal tegenover de vertrek- en ontvangsthal van Eindhoven Airport.

Reageer op dit artikel