nieuws

Kamp: aardbevingsnorm in Bouwbesluit risico voor bouwproductie

bouwbreed 813

Kamp: aardbevingsnorm in Bouwbesluit risico voor bouwproductie

Verplichte bouwregels met betrekking tot aardbevingen staan nog altijd niet in het Bouwbesluit, omdat het ontbreekt aan een deal met de NAM over hogere bouwkosten. Dat schrijft minister Kamp in reactie op zes artikelen van Cobouw van eind februari. “Ik wil niet dat de bouwproductie stagneert.”

Kamp kondigde eind 2015 aan dat er snel een aardbevingsnorm moet komen in de Nederlandse bouwregels.  Huizenkopers moeten er namelijk vanuit kunnen gaan dat hun nieuwe woning bestand is tegen schudden en beven, schreef de minister destijds aan de Tweede Kamer.

Zijn wens bleef tot op de dag van vandaag een wens. De zogeheten NPR 9998 staat nog altijd niet in het Bouwbesluit. Een kwestie van geld, en een “ongewenst bijeffect”, schrijft de minister. Verplicht aardbevingsbestendig bouwen, betekent namelijk dat opdrachtgevers zelf opdraaien voor de hogere bouwkosten. Die kosten verhalen op de NAM kan misschien wel, maar zal gepaard gaan met ellenlange procedures voorspelt Kamp. Bovendien is de uitkomst daarvan “ongewis”.

Drempel voor Groningse nieuwbouw

Kamp: “Ik wil uitsluiten dat dit tot discussie kan leiden over het vergoeden van de daarmee gepaard gaande meerkosten door NAM. Onduidelijkheid over de vergoeding creëert namelijk een drempel voor nieuwbouw in de regio Groningen. De regio zou hiermee in een nadelige positie worden geplaatst.  

De ‘beefnorm’ opnemen in het Bouwbesluit is ook niet handig, omdat de laatste inzichten met betrekking tot piekgrondversnellingen (pga) er nog niet in zijn opgenomen, schrijft de minister verder. “De NPR is niet beperkt tot de 0,1g PGA-contour (gebied met, terwijl de afspraak is om buiten die contour, voor zover nodig, achteraf te versterken.”

Duivels dillema

Kamp streeft ernaar om de NPR zo snel mogelijk op te nemen in de bouwregelgeving. “Het is immers van belang dat bij nieuwbouw maatregelen ten behoeve van de aardbevingsbestendigheid worden toegepast. Tegelijkertijd dient te worden voorkomen dat de kans op aardbevingen leidt tot een stagnatie in het aantal nieuwbouwprojecten.”

De minister verkent de mogelijkheden van regelgeving om te zorgen dat de redelijke meerkosten voor rekening blijven komen van de NAM. “De NPR zal worden aangewezen in de bouwregelgeving, zodra hierover duidelijkheid bestaat. De uitkomst van de verkenning wordt voor eind 2017 verwacht.”

Ingewikkelde procedure

Uit onderzoek van Cobouw bleek eind februari dat meer en meer bouwers in het aardbevingsgebied bewust niet bouwen volgens de aardbevingsnorm. Dat hoeft ook niet, maar probeert de NAM wel te stimuleren met een vergoeding. Meerdere bouwers en opdrachtgevers ervaren die regeling echter als te ingewikkeld.  

De PvdA, D66 en het CDA stelden naar aanleiding van de berichtgeving in Cobouw Kamervragen. Kamp schrijft dat de tijdelijke nieuwbouwregeling met twee jaar wordt verlengd. Over de hoogte van de vergoedingen zijn de betrokken partijen echter nog niet uit.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels