nieuws

Wat is slim: warmtenet in handen van netbeheerders of energiebedrijven?

bouwbreed Premium 1472

Wat is slim: warmtenet in handen van netbeheerders of energiebedrijven?
warmtenet

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, is grootschalige opschaling van warmtenetten noodzakelijk. Deze netten moeten dan in de handen van publieke partijen komen, zoals netbeheerders.

Daarvoor pleitte Netbeheer Nederland donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de herziening van de Warmtewet. “We staan aan de vooravond van een grote opschaling”, zei Kirsten Wilkeshuis, plaatsvervangend directeur van Netbeheer Nederland. “Warmtenetten gaan straks een cruciale rol spelen. Daarom moeten ze, net als ons huidige succesvolle elektriciteit- en gasmodel, in de handen van publieke partijen komen, zoals netbeheerders. Een collectief model leidt namelijk tot keuzevrijheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid.”

Privaat geld is nodig

Het standpunt was tegen het zere been van private partijen, die ook aanwezig waren in de Tweede Kamer. Het leidde dan ook direct tot een discussie. Volgens Erik Stronk, algemeen directeur van het (private) warmtebedrijf EnNatuurlijk heb je namelijk gelden nodig om de transitie mogelijk te maken. “Verplicht publiek eigendom legt het volledige investeringsrisico bij gemeenten (of provincies). Niet alle provincies en gemeenten zullen dit risico willen nemen”, zo zei hij tijdens het debat.

‘Het is een collectief vraagstuk’

Geertje Van Hooijdonk, van Natuur & Milieu, is juist van mening dat publieke bedrijven investeringszekerheid bieden. “Door de warmtenetten in publieke handen te laten, weet je zeker dat alle wijken in Nederland aangesloten worden op stadsverwarming. Als je dit overlaat aan de markt, dan gaan niet alle netten er komen. Bovendien krijgen burgers dan de prijs doorberekend. Terwijl de transitie een collectief vraagstuk is”, stelde zei.

Warmtewet gaat op de schop

Tegen 2050 moet Nederland van het gas af zijn. Huishoudens moeten hun warmte uit andere bronnen gaan halen. Daarom worden de komende jaren tienduizenden huishoudens aangesloten op stadverwarming. Om de versnelling van de energietransitie te faciliteren en om consumenten meer te beschermen tegen de monopolypositie van de energieleverancier, gaat de huidige Warmtewet op de schop. Eerder dit jaar diende toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) een voorstel tot wijziging van de huidige warmtewet in.

Gaat de wijziging wel ver genoeg?

Donderdagochtend liet de Tweede Kamer zich in een hoorzitting hierover bijpraten. Diverse partijen uit de publieke en private sector deden uit de doeken wat ze van de herziening van de wet vinden. Naast de discussie over de warmtenetten in private of publieke handen moest komen, werd er gepraat over andere vraagstukken die de nieuwe Warmtewet oproept. Zo werden de vragen ‘Gaat de nieuwe wet wel ver genoeg?’ ‘Kan er wel gesproken worden over een Warmtewet 2.0, of is het slechts versie 1.1?’, een aantal keer gesteld.

Straks goed beslagen ten ijs

Met de uitkomsten van het debat wordt niet direct iets gedaan. De Kamerleden gebruiken de input om straks tijdens de debatten met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, goed beslagen ten ijs te komen.

Reageer op dit artikel