nieuws

Pensioenen bouw maximaal omhoog

bouwbreed Premium 2575

Pensioenen bouw maximaal omhoog

Gepensioneerden en deelnemers van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) krijgen in 2018 een pensioenverhoging van 0,59 procent. Dat is de maximaal toegestane verhoging.

De verhoging is volgens het pensioenfonds mogelijk, omdat het in 2017 goede resultaten boekte. “De financiële gezondheid van bpfBOUW in 2017 verder is verbeterd. De dekkingsgraad, op basis waarvan het bestuur deze beslissing neemt, is 115,1 procent.  Dat betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ruim 1,15 euro in kas zit. ”

Het pensioenfonds streeft naar volledige toeslagverlening van de pensioenen in de toekomst. Daarvoor is echter nog verder herstel van de financiële positie nodig.

Premie onveranderd

Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW is blij en belooft dat het fonds in de toekomst  blijft bouwen aan “goede en betaalbare” pensioenen.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft in 2018 onveranderd. Ongeveer 773.000 (oud-)werknemers zijn bij het pensioenfonds aangesloten en ruim 11.000 bedrijven.

Reageer op dit artikel