nieuws

De Arbiter: Aannemer en constructeur ieder voor 100 procent aansprakelijk

bouwbreed Premium 1916

De Arbiter: Aannemer en constructeur ieder voor 100 procent aansprakelijk

Balkons die scheuren op de aansluiting worden gerepareerd. Maar wie gaat dat betalen als zowel de aannemer als de constructeur steken heeft laten vallen?

De balkons in een nieuwbouwcomplex van 91 appartementen blijken ondeugdelijk te zijn bevestigd. Het hete hangijzer in dit dossier is wie waarvoor verantwoordelijk is en daarom op moet draaien voor een aanzienlijke schade. De hoofdrolspelers staan uiteindelijk maar liefst twee keer tegenover elkaar bij de Raad van Arbitrage. Eerst spant de opdrachtgever een geschil aan tegen zowel de aannemer als de constructeur. Vervolgens gaan de laatste twee ieder voor zich in beroep tegen de uitspraak. Omwille van de overzichtelijkheid vatten we geschil en beroepen hier samen tot één verhaal.

Bijna zes ton schade

Al bij de oplevering van het complex waar het hier over gaat, in mei 2010, zijn scheuren zichtbaar op de aansluitingen van sommige balkons. Eerst wordt dan nog gedacht aan (of gehoopt op) relatief onschuldige krimpscheuren. Maar nadat in oktober 2011 vrijwel alle balkons scheuren vertonen, worden ze onderstempeld en, na onderzoek, gerepareerd. De kosten van de reparatie belopen al met al bijna zes ton. (Er is nog meer schade maar die valt buiten het bestek van dit stukje.)

Starre constructie

De resultaten van het onderzoek zijn eenduidig en worden verder ook niet betwist. Het probleem zit hem in de oplegging van de prefab balkonplaten op de prefab wandschijven. Die oplegging moet ruimte bieden voor krimp en uitzetting. Maar die ruimte is er niet.

Integendeel, de opgelegde balkonplaten zijn op de hoofdconstructie aangegoten. Bovendien ontbreken oplegvoorzieningen zoals glijvilt of -folie. Daardoor is een volledig starre constructie ontstaan die uiteindelijk op alle balkons is gaan scheuren.

Geen oplegvoorzieningen…

De arbiters in hoger beroep oordelen dat zowel de aannemer als de constructeur steken heeft laten vallen. Om te beginnen houden ze de aannemer verantwoordelijk voor het ontbreken van oplegvoorzieningen. De noodzaak daarvan blijkt wel duidelijk uit het bestek. Ze zijn ook genoemd door de constructeur, maar zonder verdere specificaties. De aannemer heeft verzuimd de oplegvoorzieningen nader in te vullen. Ten overvloede staat in de berekeningen van de (aparte) prefab-constructeur te lezen dat oplegvoorzieningen nodig zijn. Iets wat de aannemer overigens ook gewoon zelf had moeten weten.

…en wel aangieten

De constructeur op zijn beurt heeft verzuimd een vereiste aparte tekening te leveren met een aansluitdetail van balkon op gevel. Er is wel een schets, maar daarop is de foutieve instructie te lezen dat de tussenruimte aangegoten moet worden. De prefab-constructeur heeft in een latere berekening nota bene nog expliciet vermeld: ‘niet aangieten!!’ Maar de prefab-tekeningen en -berekeningen zijn door de (hoofd)constructeur simpelweg goedgekeurd, zonder het eigen ontwerp aan te passen. Ook hier geldt overigens dat de aannemer beter had moeten weten. Hij heeft verzuimd de opdrachtgever te waarschuwen voor de ontwerpfout, iets waartoe hij wel verplicht is.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De arbiters bevestigen in hun oordeel de hoofdlijn van de eerdere uitspraak. Er is sprake van een uitvoeringsfout (geen oplegvoorzieningen) en een ontwerpfout (wel aangieten) waarvoor bovendien niet is gewaarschuwd. Beide fouten hebben geleid tot een en dezelfde schade. Die wordt daarom niet verdeeld over de aannemer en de constructeur. Ze zijn allebei ‘hoofdelijk’ – ieder voor 100% – aan te spreken voor het totale bedrag. Aan de opdrachtgever de keuze op wie hij zijn schade verhaalt. Met als kanttekening dat de aansprakelijkheid van de constructeur in dit geval (RVOI) beperkt blijft tot 90.000 euro. De kosten van het hoger beroep worden gelijk verdeeld over aannemer en constructeur.

(Meer over dit vonnis is te vinden op raadvanarbitrage.info, onder nummers 72.034, 72.038 en 34.884)
Reageer op dit artikel