nieuws

CBS: Bouwbedrijven besteden het minst aan cursussen

bouwbreed Premium 731

CBS: Bouwbedrijven besteden het minst aan cursussen

Bouwers geven van alle bedrijven in de particuliere sector het minste uit aan cursussen, zo’n 600 tot 700 euro per deelnemer per jaar. Het landelijk gemiddelde ligt een stuk hoger: zo’n 1000 euro per werknemer per jaar.

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2015. In dat jaar ging bij 76 procent van de Nederlandse bedrijven personeel op cursus. Grote bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96 procent) dan middelgrote (89 procent) en kleine bedrijven (72 procent). Grote bedrijven geven 1100 euro per cursist per jaar uit, middelgrote en kleine bedrijven 1000 euro.

Bedrijven in delfstofwinning geven het meeste uit

Naast bouwbedrijven, gaven ook horecagelegenheden weinig uit aan cursussen van hun medewerkers. Ook dit bedrag ligt op zo’n 600 tot 700 euro per jaar. Bedrijven in de delfstofwinning besteedden in 2015 het meeste: gemiddeld 2800 euro per cursist. Bovendien laten bedrijven in deze bedrijfstak hun personeel het vaakst een cursus doen en hieraan ook de meeste uren besteden.

Bouwers lijken dit jaar wel meer op te leiden

Het laatste jaar lijkt het aantal cursussen en opleidingen die bouwers aan hun werknemers geven, wel wat op te lopen, constateert Cobouw. Er worden steeds meer opleidingsinitiatieven gestart om het opgelopen personeelstekort het hoofd te bieden. Zo is onder andere bouwbedrijf Brabotech in Ettenleur dit jaar zelf gestart met het opleiden van metselaars.

Onderzoek CBS

Voor het onderzoek van het CBS zijn bedrijven in de particuliere sector met 10 werkzame personen of meer ondervraagd. De vragen gingen over hun opleidingsbeleid, de verschillende vormen van bedrijfsopleidingen die ze aanbieden en de daarvoor gemaakte kosten. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven met 10 tot 50 werknemers, middelgrote bedrijven met 50 tot 250 werknemers en grote bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Reageer op dit artikel