nieuws

Verdacht staalgrit op 842 bouwplaatsen

bouwbreed 1964

Verdacht staalgrit op 842 bouwplaatsen

Met asbest vervuild straalgrit is gebruikt op 842 bouwlocaties, via 594 bedrijven. Doornat maken en daarna opzuigen is volgens TNO afdoende om het verontreinigde straalmiddel op te ruimen.

De risico’s voor de mensen die ermee hebben gewerkt,  zijn nog steeds niet helemaal duidelijk. Het middel is ingedeeld met een laagste risico van verontreiniging, maar moet wel zorgvuldig worden afgevoerd.

Straalmiddel bij 594 bedrijven geleverd

De inspectie van SZW heeft inmiddels bevestigd het de straalgrit van Eurogrit bij 594 bedrijven is terechtgekomen. De Inspectie had tot nu toe gezegd dat Eurogrit het middel bij 130 bedrijven leverde: “Maar sommige van die bedrijven waren tussenhandelaren, die het weer hebben doorgeleverd. Belangrijk is te weten dat het op 842 locaties gebruikt is en dat hoe het op de juiste wijze verwijderd moet worden.”

Begin oktober begon leverancier Eurogrit een grote terugroepactie omdat er asbest in het straalgrit zat. Hoeveel mensen mogelijk met de kankerverwekkende stof in aanraking zijn gekomen kan het bedrijf niet zeggen. Over enkele maanden kan de Inspectie SZW meer zeggen over eventuele risico’s van blootstelling aan het spul.

Schade loopt in de miljoenen

OnderhoudNL, de organisatie voor ondernemers in de sector, schat de bedrijfseconomische schade tussen de 160 en 200 miljoen euro. Dit zou het gevolg zijn van het stilliggen van werken, waarbij lonen moeten worden doorbetaald.

Rijkswaterstaat heeft afgelopen 4 maanden onderzoek gedaan bij 32 lopende projecten.  Bij 5 projecten zijn asbestdeeltjes gevonden, bij de andere 27 niet, rapporteert de opdrachtgever.


Vijf Rijkswaterstaat-projecten met asbest-grit

  • Nijkerkerbrug: Op 17 oktober zijn de werkzaamheden buiten de asbestverdachte gebieden hervat. Op 15 november zijn alle asbestverdachte gebieden gesaneerd en is het werk over de gehele lengte van brug hervat.
  • Oosterscheldekering: Werkzaamheden zijn per september 2017 afgerond. Er werd al met verzwaarde veiligheidsmaatregelen gewerkt in verband met de aanwezigheid van koolteer, een potentieel schadelijke stof.
  • Leidingenbrug Kreekrak in Schelde-Rijnkanaal: Werk is afgerond in september 2017. Ook hier werd met extra veiligheidsmaatregelen gewerkt, in verband met de aanwezigheid van koolteer.
  • Noordzeekanaal, IJmuiden: Werkzaamheden vonden plaats in een afgesloten loods en zijn begin oktober stilgelegd. Inmiddels is de locatie gesaneerd en zijn de werkzaamheden hervat.
  • Goereese sluis, Stellendam: Werkzaamheden vonden plaats in afgesloten loods en zijn begin oktober stilgelegd. Inmiddels is de loods gesaneerd en worden de werkzaamheden hervat.

 

 

Reageer op dit artikel