nieuws

Ondertekening betonakkoord verschoven naar januari

bouwbreed 1459

Ondertekening betonakkoord verschoven naar januari
Nederland, Amsterdam, 23 september 2016. Aanleg Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse Metro. Sixhaven. De Noord/Zuidlijn bevindt zich al enige tijd in de afbouwfase, maar toch bleef er nog een ruwbouw-klus over, tevens het allerlaatste karwei van aannemer Heijmans: het dichtstorten van het zogenoemde hijsgat bij de Sixhaven, waarlangs een belangrijk deel van de aanvoer van materialen ondergronds heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. The City of Amsterdam is building a new subway (underground) line. The tunnel is partly constructed underneath the old part of the city. The completion of the metro line is scheduled for 2017. Foto: Ge Dubbelman/Hollandse Hoogte 2016.

Door de komst van het nieuwe kabinet is de  ondertekening van het langverwachte betonakkoord twee maanden naar achter geschoven. Geen van de drie nieuwe bewindslieden wilde blind tekenen. Er moesten ook nog wat juridische dingen worden uitgezocht.

Het branchebrede akkoord om de CO2 voetafdruk van beton terug te dringen moet ondertekend worden door drie ministers: die van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Economie en Klimaat.  De datum voor de ondertekening stond al sinds de zomer vast op 30 oktober, maar moest op het laatst worden verplaatst, toen duidelijk werd dat er op 26 oktober een nieuw kabinet zou worden geïnstalleerd. Inhoudelijk zijn er volgens Stefan van Uffelen van het MVO Netwerk beton geen struikelpunten meer. “Het gaat puur om praktische en organisatorische kwesties.  Hoogstwaarschijnlijk gaan nu alle handtekeningen onder het akkoord tijdens de nieuwjaarsborrel van MVO Nederland op 18 januari.”

Het netwerk heeft bovendien de nieuwe situatie aangegrepen om de tekst van het akkoord beter af te stemmen op het regeerakkoord. In de oorspronkelijke tekst werd alleen gerept over het terugdringen van de CO2 footprint van de betonsector met minimaal 30% ten opzichte van het jaar 1990. Nu is daar de ambitie aan toegevoegd dat het liefst richting 49% moet gaan. Dat is geen keihard cijfer maar een ambitie.

Overheid moet over de brug komen

Verwezenlijken van die ambitie betekent volgens Van Uffelen wel dat de overheid over de brug zal moeten komen. “Want 49% reductie kan op dit moment technisch niet. Het leeuwendeel van die reductie zal van de cementbedrijven moeten komen”. Na het sluiten van de Enci-groeve bij Maastricht bevinden die zich alleen nog in het buitenland. Dat maakt het er niet gemakkelijker op om vanuit Nederland druk uit te oefenen op het vergroenen.

Er zijn in Duitsland en België wel interessante proeven gaande om CO2 in beton op te slaan of de CO2 als bindmiddel te gebruiken. Ook CO2 afvangen direct bij de schoorsteen van de cementoven is  veelbelovend. “Op die manier kun je heel zuivere CO2 produceren, waar glastuinbouwers hun gewassen op kunnen laten groeien of die in de industrie kan worden benut als koelmiddel.”

Geen van die technieken is volgens Van Uffelen zo ver ontwikkeld dat je daarmee kunt garanderen dat je er op enig moment verantwoord een reductie van 49% mee kunt bewerkstelligen. Daar is dus dat geld voor nodig voor extra onderzoek en praktijkproeven.  Want aan producten en projecten van beton wordt vaak een levensduur van 100 jaar gekoppeld en dat moet volgens Van Uffelen zo blijven. Die garanties kun je alleen bieden als je alles uitvoerig hebt onderzocht en getest.”

Geen disruptieve koers maar een stabiele glijvlucht

Volgens Van Uffelen moet je voor beton niet op een disruptieve koers mikken om te verduurzamen, maar moet de sector inzetten op een stabiele glijvlucht.  “Alleen dan kun je de kwaliteit blijven garanderen die gebruikelijk is in de sector.”

Afgelopen zomer ontstak er nog een felle discussie over de inhoud van het betonakkoord. Het Cement&BetonCentrum vond de doelen veel te ambitieus en onrealistisch. Daarop pareerden Van Uffelen en collega’s dat het wel leek alsof er een artikel uit de jaren ’80 opnieuw werd gepubliceerd. Ze hoorden de argumenten en bezwaren van een andere generatie, die leefde in een andere wereld. Van Uffelen betitelt de discussie achteraf als een storm in een glas water. “Je moet niet alleen haalbare doelen stellen maar ook wenselijke doelen. Alleen zo stimuleer je innovatie.”

Zelf houdt Van Uffelen, die eerder directeur was van de Dutch Green Building Council, het na de ondertekening van het Betonakkoord voor gezien bij MVO Nederland. Hij loopt inmiddels al warm bij Madaster, de organisatie van Thomas Rau die de toepassing van materiaalpaspoorten in de gebouwde omgeving stimuleert. Na de ondertekening van het betonakkoord stapt Van Uffelen definitief over.  Projectmanager Mark spetter van MVO gaat echter verder.  Ook  is er al een stuurgroep actief voor de uitvoeringsfase onder leiding van oud milieu-minister Jacqueline Cramer.

Reageer op dit artikel