nieuws

Minister: klimaatbestendige bouwregels aan horizon

bouwbreed 2216

Minister: klimaatbestendige bouwregels aan horizon
Het hoofdkantoor van Liander in Duiven is het grootste circulaire kantoor in Nederland. VolkerWessels en RAU architecten vertaalden de wensen van de opdrachtgever, waaronder circulariteit en energiepositiviteit in een een complex van vijf bestaande gebouwen die zijn uitgebreid en overkapt door een klimaatkas met zwevend dak. In 2015 is het kantoor opgeleverd. Het is één van de projecten die in het boek Building a Cicular Future worden behandeld. Foto: VolkerWessels

In het Bouwbesluit komen mogelijk regels voor klimaatbestendig bouwen. Dat schrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen in reactie op vragen van de Tweede Kamer over het allereerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptie. Ook over financiële middelen denkt ze na.

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en intussen wordt hitte ook een nijpender probleem in stenen steden. Om wateroverlast en hittestress in kwetsbare gebieden te voorkomen, stelde Deltacommissaris Wim Kuijken dit jaar voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie op.

Wat dat concreet gaat betekenen voor het bouwen van nieuwe woningen, wegen en gebouwen in lagergelegen gebieden, moet de komende jaren blijken.

De Tweede Kamer is er niet gerust op en heeft tal van vragen. Temeer omdat er in de Randstad 500.000 nieuwe huizen bij moeten. “Hoe conflicteert dit plan met andere ambities zoals energiezuinig bouwen? En wie gaat dat betalen?”

Deltacommissaris dringt aan op extra geld

Minister Van Nieuwenhuizen erkent dat er aantal grote opgaven zijn op ruimtelijk gebied de komende jaren. “Een gezamenlijke aanpak van deze opgaven is daarom ook vereist. In de Omgevingsvisies moet de uitwerking van deze opgaven samenkomen”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Blijft het de vraag wie opdraait voor de kosten van klimaatbestendig bouwen. De Deltacommissaris dringt aan op extra middelen voor ruimtelijke adaptatie, maar ook voor rivierverruiming en zoetwatermaatregelen en medicijnresten in het oppervlaktewater, agrarisch waterbeheer en waterkwaliteit.

Cora van Nieuwenhuizen

Bouwbesluit

Een handvol wensen dus. Van Nieuwenhuizen laat ze op zich inwerken: “Ik ben nu bezig om al deze vraagstukken in kaart te brengen en wil dan een zorgvuldige afweging maken, die ik begin volgend jaar aan u (de Tweede Kamer, red) presenteer.”

Van Nieuwenhuizen schrijft ook dat er mogelijk regels in het Bouwbesluit komen met betrekking tot klimaatbestendig bouwen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken werkt daarnaast aan een Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving.

Minister Ollongren

“In dit Plan van Aanpak wordt gekeken naar de knelpunten om tot klimaatbestendig bouwen te komen en welke instrumenten vragen om aanpassing of ontwikkeling om hieraan een bijdrage te leveren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bewustwording en gedrag van actoren in de gebouwde omgeving, regelgeving op gebouwniveau en praktijkvoorbeelden creëren voor mogelijke opschaling in de gebouwde omgeving.”

Onderzoek naar Rijksgebouwen

In 2016 startte het Rijksvastgoed bedrijf al een onderzoek naar de mogelijkheid om Rijksgebouwen klimaatbestendig te maken. Voor zover bekend is dat onderzoek nog niet afgerond.

Gemeenten zijn intussen ijverig met het in kaart brengen van gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, droogte, waterveiligheid en hittestress middels een stresstest. Uiterlijk in 2019 moeten die onderzoeken zijn afgerond.

“Daarna starten gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat per regio een dialoog met alle relevante gebiedspartners, zoals woningcorporaties, netwerkbeheerders, agrariërs, natuurbeheerders.”

Klimaatbestendig bouwen één nacht ijs?

Kritische Kamerleden vinden klimaatbestendig bouwen misschien wat overdreven. In elk geval trekken zij de toekomstscenario’s met betrekking tot wateroverlast in twijfel. Hoe is het toch mogelijk dat het KNMI-weerscenario’s voor 2050 en verder kan maken, terwijl het niet eens kan aangeven of er deze winter een Elfstedentocht komt, is een van de vragen.

Van Nieuwenhuizen laat zich niet van de wijs brengen: “Weer heeft vanwege het timing-aspect een voorspelbaarheidshorizon in de orde van enkele weken. Klimaatscenario’s voor 2050 en verder worden bepaald door geleidelijke veranderingen in de processen die het dagelijkse weer bepalen, zoals mondiale opwarming en de ligging van grootschalige atmosferische circulatiepatronen. Hierin zien we sinds het midden van de vorige eeuw geleidelijke en structurele veranderingen door de toename in de concentratie broeikasgassen, waarmee modelmatig toekomstprognoses kunnen worden gemaakt. Deze prognoses betreffen de verandering van toekomstig weer in statistische zin.”

Airco’s tegen hittestress

Het inbouwen van airconditioning tegen hittestress is overigens geen onderdeel in het Deltaplan voor Ruimtelijke adaptatie. “Het koelen van gebouwen door middel van airconditioning is wel een advies dat door het RIVM wordt gegeven om hitte tegen te gaan. De afweging om al dan niet airconditioning aan te leggen ligt bij eigenaren of gebruikers van gebouwen zelf.”

 

Reageer op dit artikel