nieuws

Milieu-eis gebouwen onder vuur: bouwers willen uitstel

bouwbreed Premium 2663

Milieu-eis gebouwen onder vuur: bouwers willen uitstel

Vanaf 1 januari 2018 moeten nieuwe Nederlandse gebouwen voldoen aan milieuprestatie-eisen. Bouwend Nederland, de NEPROM, Aedes en de NVB willen daar echter een stokje voor steken, blijkt uit een brief aan minister Ollongren.

Energiezuinig bouwen is vandaag de dag volstrekt normaal, maar met andere milieu-aspecten (zoals recycling, transport, de CO2-uitstoot van bouwmaterialen, en de uitputting van grondstoffen) houdt de wetgever nauwelijks rekening. Althans, er gelden geen eisen voor.

Sinds 2013 moeten bouwers en ontwerpers de milieuprestaties van gebouwen wel berekenen, maar de uitkomst van al die berekeningen doet er niet toe. En dus houdt vrijwel niemand zich op dit punt aan de wet; opdrachtgevers, bouwers en toezichthouders van gemeenten laten de regels massaal links liggen.

Oud-minister Blok heeft er nooit wakker van gelegen. Tijdens de crisis wilde hij de bouwwereld niet opzadelen met nog meer regeltjes. Blok vond, dat bouwers en opdrachtgevers eerst maar eens moesten oefenen, en wennen aan de zogeheten MPG en de bijbehorende, mager gevulde, Nationale Milieudatabase.

“Die tijd van vrijblijvendheid is voorbij”, vindt minister Ollongren vier jaar later. Ze gaat vanaf 1 januari 2018 eisen invoeren. Voldoe je daar niet aan, dan krijg je geen Omgevingsvergunning en mag je niet bouwen.

Brief aan minister

“Onverstandig”, waarschuwen de vier partijen van het zogeheten Lente-Akkoord (Bouwend Nederland, NEPROM, Aedes en de NVB). In een brief adviseren zij Ollongren nog even te wachten met de ‘grenswaarde Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Volgens de vier partijen zijn de richtlijnen op dit moment “nog onvoldoende duidelijk”. “Aanpassing en uitbreiding zijn noodzakelijk.”

Kritiek hebben ze ook op de omvang van de Nationale Milieudatabase. “Die is nog steeds te beperkt. Zeker wat betreft installaties en PV-panelen die een aanzienlijk deel van de MPG-score bepalen. Daarnaast is de informatievoorziening over de producten in de database vaak onvoldoende, waardoor het kiezen, schalen of zelf samenstellen van producten lastig is.”

Tot slot vinden de vier partijen dat de naam ‘milieuprestatie’ gebruikers op het verkeerde been zet. ‘Milieuprestatie suggereert dat de totale milieu-impact wordt meegenomen, inclusief het jaarlijkse energieverbruik. Dit is niet het geval: het betreft alleen de milieu-impact van het materiaal.”

Over de MPG wordt al zeker dertig jaar nagedacht. In Europa is men er ook nog altijd niet over uit hoe de milieuprestaties van een gebouw het best kunnen worden berekend.

Duurzaamheidsoorlog

Cobouwjournalist Thomas van Belzen schreef het boek Duurzaamheidsoorlog over dit onderwerp. In dat boek uiten geïnterviewden zich kritisch over de manier waarop de MPG stond stand is gekomen (heersende elite in de bouwmaterialenindustrie). Bovendien zouden de milieuprestatieregels te ingewikkeld zijn, weinig transparant, gebaseerd zijn op zwaar verouderde inzichten en zou het innovaties in de weg staan. Voorstanders zijn juist van mening dat invoeren van milieu-prestatie-eisen een nieuwe beweging in de bouw op gang brengen, zoals de epc (energieprestatie-eisen) dat eerder ook deden. 

Reageer op dit artikel