nieuws

Bouwteam bezig aan opmars: “Een teken van groeiend vertrouwen”

bouwbreed Premium 2145

Bouwteam bezig aan opmars: “Een teken van groeiend vertrouwen”

Samen een project uitwerken en elkaar kennis benutten, inclusief samen risico’s beheersen. Dat kan met een bouwteam. Alleen al dit eerste half jaar werden er 14 op de openbare tendermarkt gezet, maar dat is het topje van de ijsberg. “Een positieve ontwikkeling.”

 

De contractvorm is met een opmars bezig, of eigenlijk met een revival. Het bouwteam contract bestaat al veel langer, maar werd afgelopen jaren weinig meer gebruikt. Het Aanbestedingsinstituut turfde de eerste zes maanden van 2017 14 openbare tenders voor een bouwteam.

“We ervaren het als positief dat opdrachtgevers en markt elkaar meer vertrouwen en gebruik willen maken van elkaar expertise. Dat lukt over het algemeen goed bij deze manier van samenwerken, die ook echt uitgaat van samenwerken”, licht manager Joost Fijneman de recente cijfers toe. De verwachting is dat de trend zal doorzetten voor de rest van het jaar.

Samen optimale oplossingen bedenken

Het topje van de ijsberg, want ook bij de meervoudig onderhandse contracten wordt steeds vaker het bouwteam van stal gehaald. Het gaat dan om alle opdrachten tot 1,5 miljoen euro die volgens de meervoudig onderhandse procedure op de markt komen. Publieke opdrachtgevers, als gemeenten en waterschappen nodigen dan meestal 5 partijen uit om te offreren. Harde cijfers daarvan worden echter op geen enkele manier bijgehouden.

Lees ook het succesverhaal van Sittard-Geleen waar in een bouwteam succesvol 10 regen-hot-spots werden aangepakt. Samen met de markt werden de locaties bekeken en stuk voor stuk werd de meest optimale oplossing gekozen en uitgevoerd.


Definitie Bouwteam-contract

Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever, diens adviseur(s) en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (dus een bouwbedrijf). Doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het door de opdrachtgever gewenste project.


Waarom zou je een bouwteam willen?

Dat opdrachtgever, zijn adviseurs en het bouwbedrijf in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding van een project met elkaar in contact komen en samenwerken om te komen tot een ontwerp, biedt zowel voor opdrachtgever als voor bouwondernemer duidelijke voordelen.

Voordelen opdrachtgever

Voor de opdrachtgever betekent het immers dat hij een bij uitstek deskundige op het gebied van de uitvoering van bouwwerken en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten al in de ontwerpfase bij het bouwproject betrekt.

De bouwondernemer kan, doordat hij zelf betrokken is bij de voorbereiding van het bouwproject, zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het bouwteam ten dienste stellen. Vanuit deze ervaring en deskundigheid kan de bouwondernemer suggesties doen met betrekking tot kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.

De opdrachtgever heeft op deze wijze de garantie dat het bouwproject op de meest efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan.

In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om in de uitvoeringsfase een in oplossingen meedenkende bouwondernemer te hebben.

Discussie over meerwerk – bij een gelijkblijvend programma van eisen – ontstaat niet omdat de bouwondernemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.

Voordelen bouwondernemer

Hoewel hij er op het moment dat hij tot een bouwteam toetreedt niet zeker van kan zijn, dat hij te zijner tijd belast zal worden met de eigenlijke uitvoering van het bouwproject, komt hij daardoor toch in een gunstiger positie dan wanneer hij niet bij de voorbereiding van het bouwproject zou zijn betrokken. Immers, omdat hij zelf heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het bouwproject, is hij als geen andere bouwondernemer op de hoogte van het te realiseren project.

Daarenboven pleegt de bouwondernemer die aan een bouwteam deelneemt, als beloning voor zijn inspanningen tijdens de ontwerpfase, in het vooruitzicht te worden gesteld dat hij als eerste en enige een prijsaanbieding voor het uit te voeren werk mag doen.

Bron: Bouwend Nederland


 

Reageer op dit artikel