nieuws

Bouw is zijn snelheid kwijt: sector wordt aan alle kanten geremd

bouwbreed Premium 2094

Bouw is zijn snelheid kwijt: sector wordt aan alle kanten geremd
Bouw wordt afgeremd

Terwijl de bouw naar de hoogste versnelling probeert te schakelen, wordt een deel van de bedrijven geteisterd door personeels- en materiaaltekorten. De groei van de omzet stagneert.

Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor bouw van het CBS. De omzet in de bouw ligt 3,1 procent hoger dan een jaar geleden. De bouwomzet groeide in het derde kwartaal weliswaar voor het twaalfde kwartaal op rij, maar de omzetgroei was de kleinste in bijna twee jaar. In het eerste halfjaar van 2017 groeide de omzet nog ruim 6 procent, terwijl die in het laatste halfjaar van 2016 nog met meer dan 8 procent was toegenomen.

Bouwproductie versus banen in de bouw. Bron: CBS

De omzetgroei in de afgelopen twaalf kwartalen ging gepaard met een grotere werkgelegenheid in de bouwsector. Het totale aantal banen (zowel werknemers als zelfstandigen) in de bouw kwam in het derde kwartaal uit op 526.000, dat zijn tweeduizend banen meer dan in het tweede kwartaal. Aan het eind van het derde kwartaal stonden 12.800 vacatures open. Dit is het hoogste aantal in bijna negen jaar.

Een op vijf ondernemers in de bouw heeft personeel te weinig

Bij een afnemende omzetgroei en oplopend aantal vacatures, zien steeds meer bouwondernemers een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor hun productie. Een op de vijf bouwondernemers gaf aan het begin van het vierde kwartaal aan dat de productie beperkt wordt door een tekort aan personeel. Daarnaast gaf 13 procent aan dat een tekort aan materialen de productie belemmert, ruim drie keer zoveel als een kwartaal eerder.

Omzetgroei bouwnijverheid

Omzetgroei bouwnijverheid. Bron: CBS

Tot anderhalf jaar geleden speelden deze belemmeringen in de bouwsector niet. Toen was onvoldoende vraag voor ondernemers juist de grootste belemmering voor hun bouwactiviteiten. Waar begin 2013 nog meer dan de helft van de bouwondernemers onvoldoende vraag als grootste belemmering zag, in 2017 werd dit door minder dan 5 procent als belemmering genoemd.

In deze periode van toenemende de vraag naar bouwdiensten enerzijds en toenemende belemmeringen voor de bouwproductie anderzijds groeit ook het aantal bouwondernemers dat verwacht hogere tarieven te berekenen. Meer dan de helft van de bouwondernemers gaf aan het begin van het vierde kwartaal aan een tariefstijging te verwachten. Dat is sinds het begin van de meting eind 2008 nog niet voorgekomen. Bouwondernemers die prijsdalingen verwachten zijn er nauwelijks meer.

Omvang bouwsector nog onder top van 2008

 

Openstaande vacatures in de bouw. Bron: CBS

Openstaande vacatures in de bouw. Bron: CBS

De omvang van de bouwnijverheid, uitgedrukt in het volume van de toegevoegde waarde (de productiewaarde van de bouwnijverheid minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt), ligt ondanks de groei in de afgelopen vier jaar nog altijd onder de top van 2008. In de eerste drie kwartalen van 2017 lag de toegevoegde waarde nog 4,5 procent onder die van de eerste drie kwartalen van 2008. Het aantal banen in de bouw blijft echter veel verder achter: in het derde kwartaal van 2017 had de bouw in totaal 526 duizend banen, ruim 15 procent minder dan in het derde kwartaal van 2008, toen er in de bouw een recordaantal van 620.000 banen was.

Reageer op dit artikel