nieuws

Wientjes: Rutte III heeft klimaatambities genoeg, ik ben tevreden  

bouwbreed 3338

Wientjes: Rutte III heeft klimaatambities genoeg, ik ben tevreden  

De Bouwagenda moest en zou een plekje krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Bernard Wientjes sloeg begin dit jaar met de vuist op tafel. Hij zou daar persoonlijk voor gaan zorgen. Rutte III staat bijna op het bordes. Tijd om de balans op te maken. “Het is toch maar mooi gelukt om het woord Bouwagenda in het regeerakkoord te krijgen.”

Het thema is Vertrouwen in de toekomst, is dat ook vertrouwen in de Bouwagenda?

“Laten we het erop houden dat het glas halfvol is. Er is nog veel te doen om de Bouwagenda uit te voeren. Maar de agenda strekt tot 2050 en we staan aan het begin. In het akkoord staan hele duidelijke passages over gasloos- en energieneutraal bouwen. Alleen al om 8 miljoen panden duurzaam te maken en 1 miljoen nieuwe huizen te bouwen is een enorme opgave. Het gaat wel om zo’n 1000 woningen per dag, elke dag.

“Ja, ik ben best tevreden”, zegt Wientjes over Rutte III

Voor de uitvoering zijn we niet alleen afhankelijk van een nieuw kabinet, daar kan het bedrijfsleven ook initiatief in nemen. Dus ja, ik ben eigenlijk best tevreden.”

Er zijn toch veel mitsen en maren en weinig harde beloftes?

“Tja, misschien is niet alles even hard toegezegd. Maar ik loop lang genoeg in politiek Den Haag rond om te weten dat alle relevante passages erin staan. Ik mis geen essentiële dingen.“

Zit er genoeg Bouwagenda in het Regeerakkoord?

“De ambities om de klimaatdoelstellimgen van Parijs te willen halen en die zelfs versneld uit te voeren, zijn een belangrijke voorwaarde. Daar is 4 miljard euro voor uit getrokken. Alle punten van het actieprogramma van de taskforce zijn nodig om Parijs te halen. Het is niet erg dat die punten er niet letterlijk in staan.

“Dat ene zinnetje over object-financering in het regeerakkoord van Rutte III, dat is heel belangrijk”

Aardbevingen staan bijvoorbeeld wel voor het eerst in de geschiedenis in een regeerakkoord. Inclusief de belofte om de provincie duurzaam aardbevingsbestendig te maken. Dat zijn mooie handvaten. Het is toch goed gelukt om energie op de kaart te zetten. Dat is niet alleen de verdienste van de taskforce, maar wel mooi meegenomen.

Zo’n zinnetje bijvoorbeeld dat financiering van energiemaatregelen object-gebonden mogen zijn, is echt een doorbraak. Daar ligt namelijk een enorm obstakel voor het verduurzamen van de bestaande voorraad. Een lening van 30.000 of 40.000 euro voor zonnepanelen, gevel- of dakisolatie kan dan via de energierekening worden betaald en is niet per se aan de eigenaar verbonden. Zo is dat nu nog niet uitgewerkt, maar klinkt heel hoopvol voor nieuwe financieringsarrangementen.”

De inzet voor duurzame corporatiewoningen en de verhuurdersheffing was toch een stuk hoger?

“Zeker, de ambities lagen hoger. Nu staat er een toezegging in dat 100 miljoen euro van de verhuurdersheffing mag worden gebruikt voor verduurzaming van de corporatiewoningen. Dat klinkt misschien weinig, maar het is grote winst dat het is gelukt om zelfs maar een deel van het geld voor de sector te behouden. De patstelling is doorbroken dat de verplichte heffing voor hele andere dingen te gebruiken. Het is nog afwachten hoe de uitwerking zal zijn, maar het is een mooi begin.”

Hoe is de lobby richting Rutte III aangepakt?

“Dat krijg je nooit van mij te horen, maar ik heb mijn contacten. Laat ik het erop houden dat de hele taskforce zijn of haar netwerk heeft gebruikt om de Bouwagenda onder de aandacht te brengen.

“Een jaar geleden had niemand nog van de Bouwagenda gehoord, nu wordt het genoemd in het regeerakkoord van Rutte III”

Het draait niet om mij, maar om het hele team dat zich met hart en ziel heeft ingezet. Vergeet niet dat vorig jaar nog niemand ooit van de Bouwagenda had gehoord, nu wordt de agenda genoemd in het regeerakkoord. Het vorige kabinet heeft ons benoemd en het is duidelijk dat dit nieuwe kabinet ook verder wil met de taskforce.”

Maar het woord Bouwagenda komt welgeteld 1 keer voor?

“Nou, dat is toch 1 keer. Het woord Cobouw of Bouwend Nederland is nul keer  terug te vinden. En indirect komen onze doelstellingen ruimschoots aan bod. Niet alles is meteen bouwgerelateerd, maar toch. Zo staat er bijvoorbeeld een envelop van 300 miljoen euro voor ‘duurzaamheid’ in de stukken. Dat is in formatietaal voor nog nader te bestemmen. Daar kunnen mogelijk een aantal maatregelen mee worden gefinancierd om onze ambities waar te maken. De bouw krijgt de handen vol om alle maatregelen uit te voeren. De taskforce zal als haarlemmerolie alles masseren en in beweging proberen krijgen.”


Bouwagenda: de 10 uitdagingen

 1. Energietransitie
 2. Gebruik van grondstoffen
 3. Klimaat
 4. Duurzaamheid
 5. Verstedelijking
 6. Mobiliteit
 7. Leven met water
 8. Digitalisering
 9. Vervangingsopgave
 10. Aardbevingsbestendigheid

Actieprogramma Bouwagenda tot 2021

 1. verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in 2021 is opgeschaald tot 100.000 woningen per jaar (Stroomversnelling)
 2. Plan van Aanpak voor het binnenklimaat van alle scholen met een landelijk financieringsarrangement
 3. programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen: gemiddeld 100.000 woningen per jaar vanaf 2021
 4. Meerjarig Programma aanpak ‘nationale infrastructuur assets’ (wegen, bruggen, tunnels, sluizen, dijken, riolering, energienetwerken)
 5. bewoners van het aardbevingsgebied zich gehoord voelen, en inzicht hebben in hun eigen woonsituatie; Living Lab BuildinG met innovatieve, aardbevingsbestendige en circulaire concepten
 6. de diverse kennis- en onderwijsinstellingen echt complementair samenwerken, en aangehaakt zijn bij alle Road Maps
 7. een Human Capital-agenda die de bouw prominent neerzet als ‘zeer aantrekkelijke werkgever’, met het oog op ten minste 50.000 extra benodigde banen
 8. de relevante institutionele belemmeringen zijn benoemd en aangepakt
 9. bestaande en glorende financierings- en investeringsmogelijkheden zijn samengebracht en ontsloten
 10. ten minste één Nationaal Icoonproject waarbij de nieuwe werkwijze zichtbaar is

 

Reageer op dit artikel