nieuws

Stress over straalmiddel met asbest: Spoedoverleg en werk Nijkerkerbrug stilgelegd

bouwbreed Premium 3716

Stress over straalmiddel met asbest: Spoedoverleg en werk Nijkerkerbrug stilgelegd

De renovatie van de Nijkerkerbrug is stilgelegd en bij de betonreparatie aan de brughoofden in Kornwerderzand is acuut overgestapt op een andere straalmethode. Bij deze werken van Rijkswaterstaat gebruikten de betrokken aannemers straalgrit dat asbest bevat. Waarschijnlijk volgen komende tijd nog meer projecten waar extra maatregelen nodig zijn.

Rijkswaterstaat inventariseert bij welke projecten het probleem met dit type straalgrit speelt en legt, indien dit al niet door de aannemer is gebeurd, in overleg met de aannemer het betreffende werk stil. Ook bekijkt Rijkswaterstaat of eigen medewerkers in aanraking zijn gekomen met asbestdeeltjes.

Daadwerkelijk asbestdeeltjes aangetroffen

Inmiddels zijn 2 projecten daadwerkelijk stilgelegd of aangepast als gevolg van het gebruik van straalgrit. Het betreft betonrepartiewerkzaamheden aan de brughoofden bij Kornwerderzand en renovatiewerkzaamheden bij de Nijkerkerbrug tussen Nijkerk en Zeewolde. Bij de Nijkerkerbrug zijn ook daadwerkelijk asbestdeeltjes in het gebruikte grit aangetroffen. Bij Kornwerderzand wordt inmiddels ander materiaal gebruikt bij het stralen.

 

Op dit moment vindt nadere inventarisatie van werkzaamheden bij Rijkswaterstaat plaats. De verwachting is dat meer projecten zullen volgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)ziet erop toe dat het verkochte straalgrit terugkomt bij de verkoper en uit de handel wordt genomen. De inspectie gaat na hoe het asbest in het grit is gekomen.

Spoedoverleg met Eurogrit

Rijkswaterstaat is niet de enige die met spoed de problemen inventariseert. Ook OnderhoudNL, ondernemersorganisatie voor specialistische onderhoudsbedrijven van vastgoed, voerde maandag spoedoverleg met Eurogrit.

De belangenorganisatie vertegenwoordigt 2000 vakspecialisten. Er is allereerst juridisch advies opgesteld om de aangesloten bedrijven te ondersteunen in hun positie als werkgever en opdrachtnemer. Het is nog onduidelijk hoeveel projecten zijn getroffen. Het onderhoud aan de Willemsbrug werd ook al stilgelegd.

Reageer op dit artikel