nieuws

Plasterk wil geen verplichte APK-keuring woningen

bouwbreed 1908

Plasterk wil geen verplichte APK-keuring woningen

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet niets in een verplichte periodieke keuring voor woningen.

Dit blijkt uit de antwoorden die de minister vrijdag heeft gegeven op vragen van SP-Kamerlid Beckman, over een keuringsplicht voor rookwering en balkons. Volgens de minister is het de verantwoordelijkheid van een de woningeigenaar om aan de veiligheidsvoorschriften die in het Bouwbesluit vermeld staan, te voldoen. De eigenaar kan zelf besluiten een eventueel (periodieke) keuring uit te laten voeren, vindt hij. “Ik ben geen voorstander van een verplichte algemene periodieke keuring voor woningen, omdat dit leidt tot een lastenverzwaring voor woningeigenaren en omdat zo’n keuring ook woningen treft waarbij mogelijk helemaal geen veiligheidsprobleem is”, schrijft Plasterk aan Beckman. “Als er een evident veiligheidsprobleem is bij een eenduidige categorie woningen (qua bouwjaar, woningtype, bouwwijze) dan is er sinds 2015 wel de mogelijkheid om per ministeriële regeling een onderzoeksplicht in te voeren waarmee het veiligheidsprobleem heel gericht kan worden aangepakt. Dit instrument is ingezet voor galerijflats na het van het instorten van een galerij in 2011.”

Vrijspraak verhuurder na brand

Aanleiding voor de Kamervragen was de vrijspraak van de 64-jarige verhuurder van het pand in de binnenstad van Leeuwarden. In zijn woning kwam in oktober 2013 een 24 jarige student op het leven. Volgens de rechtbank kon echter niet worden vastgesteld of de huisbaas wist dat er gebreken bestonden, ook al omdat er geen wettelijke keuringsplicht of keurmerk is. De rookwering voldeed niet aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012, maar daarmee was de verhuurder volgens de rechtbank niet nalatig, zoals het OM beweerde. Volgens de rechter had de huisbaas niet kunnen weten dat de rookwering tekort schoot.

Belangenverenigingen pleiten wel voor keuring

Het is niet de eerste keer dat minister Plasterk aangeeft niets te zien in een onderzoeksplicht naar balkons. Desondanks hebben belangenverenigingen in de bouw- en woningsector al vaker voor gepleit voor een verplichte APK-keuring.

Reageer op dit artikel