nieuws

Limburg werkt samen aan bouwmedewerker van de toekomst

bouwbreed Premium 2351

Limburg werkt samen aan bouwmedewerker van de toekomst

MBO- en HBO-scholen in Limburg gaan hun bouwopleidingen volledig op de schop gooien. In samenwerking met de overheid en met een groep bouwondernemers worden er nieuwe opleidingstrajecten bedacht afgestemd op de Limburgse bouwsector. “We willen bouwmedewerkers van de toekomst opleiden”, zegt Tjeu van de Laar, directeur Techniek en Logistiek van Gilde Opleidingen en penvoerder van het samenwerkingsverband CIV Gebouwde Omgeving.

Wat is dé bouwmedewerker van de toekomst precies?
“De bouwmedewerker van de toekomst kan meer dan de klassieke bouwvakker. Hij of zij weet om te gaan met nieuwe technologieën, zoals 3D-printing en robotsering. Ook kan deze bouwmedewerker omgaan met ketensamenwerking. Dat is tegenwoordig van essentieel belang.”

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat deze medewerkers er komen?
“We gaan onze opleidingen meer aansluiten op de praktijk. Bestaande modules krijgen een ‘upgrade’ en er worden nieuwe modules bedacht die zich richten op actuele bouwthema’s die in Limburg spelen. Zo worden asbestsanering, modulair bouwen, beheer en onderhoud en restauratie, hoofdonderwerpen, want dat zijn vraagstukken waar veel bouwers in onze provincie nu en in de toekomst mee te maken hebben. We gaan werken via het ‘hybride model’, waarbij kennis, kunde en equipment met elkaar worden gedeeld. Leerlingen krijgen niet alleen kennis vanuit de bouwsector mee, maar gaan ook meewerken aan het oplossen van vraagstukken uit de markt. Maar andersom werkt het ook: als een bouwer iets nieuws op de markt brengt, dan is het de bedoeling dat dit gedeeld wordt met onze studenten.”

Hoe staan Limburgse bouwbedrijven hier tegenover?
“Heel positief. Aan ons samenwerkingsverband CIV Gebouwde Omgeving doen 26 bouwers mee. Dit zijn eigenlijk alle grote en middelgrote bouwondernemingen uit de provincie. Van te voren zijn we om de tafel gaan zitten met deze bedrijven, omdat we er zeker van wilden zijn dat ze mee zouden werken. Het is namelijk de bedoeling dat het bedrijfsleven 1/3 van het project financiert. We merken dat bouwers steeds positiever tegenover ketensamenwerking staan. Zij zien zo’n samenwerkingsproject als een manier om nu en vooral in de toekomst goed, gekwalificeerd personeel te kunnen werven. De schaarste van medewerkers wordt de komende jaren namelijk alleen maar groter. We krijgen te maken met een enorme uitstroom van oudere werknemers. Daar moet een oplossing voor gevonden worden.”

Hoe wordt het project nog meer gefinancierd?
“Vorige week hebben we gehoord dat we 1,2 miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds MBO toegekend hebben gekregen. Van de provincie krijgen we ook nog eens 600.000 euro. Totaal kost het project zo’n 4 miljoen euro. Dit geld wordt vooral gestoken in de ontwikkeling van nieuwe modules, maar een gedeelte is ook naar ons nieuwe examencentrum gegaan.”

Voor wie zijn deze opleidingstrajecten?
“Voor bestaande leerlingen, nieuwe leerlingen, zij-instromers, maar ook voor werknemers die al in de bouw actief zijn. De trajecten worden op verschillende niveaus gegeven. Dat maakt dit project ook zo uniek: dat MBO en HBO samenwerken. Het idee is dat HBO’ers onderzoeken gaan doen en MBO’ers de resultaten uitvoeren.”

Verwacht u dat het imago van werken in de bouw hierdoor verbetert? Dat meer leerlingen gaan kiezen voor een bouwopleiding?
“Zeker. Omdat we overheid en bedrijfsleven koppelen aan de opleidingstrajecten, wordt de opleiding aantrekkelijker. Dat zorgt voor een positieve beeldvorming, vooral bij de ouders. En die dragen dat weer over op hun kinderen. Dit hebben we ook bij onze logistieke opleidingen gezien. Het beeld van het harde werk op de steiger, verdwijnt hierdoor.”

Gaan er straks ook meer vrouwen kiezen voor een bouwopleiding in Limburg?
“Ja, dat verwacht ik wel. Omdat we onze leerlingen straks vraagstukken uit de praktijk laten oplossen, wordt er meer creativiteit gevraagd. Dat spreekt vrouwen aan. Ouderen blijven bijvoorbeeld langer zelfstandig wonen. Hoe ga je hiermee om? Wat voor huizen moeten er daarvoor gebouwd worden, en waar? Dat vergt een creatieve blik.”


CIV Gebouwde Omgeving
Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Gebouwde Omgeving is een samenwerkingsverband van Limburgse scholen, overheid en het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat CIV ervoor gaat zorgen dat bouwopleidingen beter aansluiten op de Limburgse bouwpraktijk.

Partners zijn:
– Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Hogeschool Zuyd & Fontys
– Bouwmensen Limburg
– Bouwend Nederland afdeling Limburg
– Bouwondernemers in Limburg
– Provincie Limburg
– 26 bouwondernemers uit Limburg

Reageer op dit artikel