nieuws

KPMG: ‘Projectmanagement bouwsector moet op de schop’

bouwbreed 2853

KPMG: ‘Projectmanagement bouwsector moet op de schop’
Nederland. Amstelveen. 11 juli 2011 portretten KPMG portret Muel Kaptein foto: Herman Wouters

Bedrijven in de bouw- en constructiesector moeten het beheer van en de controle op grote bouwprojecten totaal anders gaan inrichten. Het huidige, ‘gebrekkige’ management zorgt ervoor dat de rendementen op veel projecten achterblijven bij de prognoses.

Dit stelt KPMG op basis van hun eigen Global Construction Survey. Bedrijven in de bouw- en constructiesector hebben zelf ook weinig vertrouwen in het vermogen van de branche om bouwprojecten volgens de planning en binnen het gestelde budget te realiseren. Slechts 1 op de vier bedrijven vertrouwt hierop, blijkt uit het onderzoek die die wereldwijd uitgevoerd is onder tweehonderd projecteigenaren en bedrijven in de sector.

Projectmanagement schiet tekort

“Het huidige projectmanagement schiet duidelijk tekort”, zegt Muel Kaptein, partner bij KPMG, en gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van governance. “Vergeleken met andere sectoren blijven de rendementen in de bouw structureel achter. De belangrijkste oorzaak is een gebrek aan monitoring, aan controles en aan rapportering over de voortgang van het project. Toezicht, beheer en controles zijn essentieel om bedrijven te helpen hun doelstellingen te realiseren.”

Projectmanagers hebben weinig controle

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de bedrijven gebruik maakt van afzonderlijke systemen om over de voortgang van projecten te rapporteren. Niet meer dan 8 procent beschikt over een Project Management Informatie Systeem (PIMS), dat tot doel heeft de planning van projecten en de controle op de uitvoering in iedere fase te verbeteren. Kaptein: “Iets meer dan 30 procent maakt weliswaar gebruik van geïntegreerde systemen voor de rapportage, maar dat betekent nog altijd dat projectmanagers weinig controle hebben op het totale project. Ruim de helft van de onderzochte bedrijven belegt routinematige bijeenkomsten met het management om de voortgang te volgen. Deze vormen de basis om het project bij te sturen of drastisch in te grijpen.”

Van harde, naar zachte controles

Volgens Kaptein maakt de sector van oudsher in grote mate gebruik van harde, technische controles, zoals aanvullende autorisaties tijdens het proces of een goedkeuring voor uitgaven. Maar deze manier van controle wordt niet meer door hele personeelsbestand geaccepteerd, stelt hij. “Vooral millennials zien dit soort controles als een beperking in hun functioneren. . Dat betekent dat harde, technische controles voor de huidige werknemer in de bouw niet meer effectief zijn. Toch beschikt slechts 40 procent van de ondernemingen op dit moment over ‘zachte’ controles, die vooral gewenst gedrag stimuleren. De sector moet op zoek naar een stelsel dat beter beheersbaar is en door alle generaties effectief kan worden gehanteerd, vindt Kaptein.

Te weinig gebruik van robots en automatisering

Tot slot laat de Survey zien dat de bouw achter blijft als het gaat om het inzetten van nieuwe technologieën. Waar in andere sectoren robotics en digitale arbeid hun intrede hebben gedaan, blijft de bouw duidelijk achter. “Minder dan 20 procent heeft dit soort toepassingen geïntroduceerd. Datzelfde geldt voor cognitieve automatisering. Een gemiste kans, want de bouw is bij uitstek een bedrijfstak waar veel onderdelen van het proces, zoals de verwerking van betalingen en calculaties, geautomatiseerd kunnen worden”, sluit Kaptein stellig af.

Reageer op dit artikel