nieuws

Oproep aan Tweede Kamer: ‘Help 55-plusser terug de bouw in’

bouwbreed Premium 2930

Oproep aan Tweede Kamer: ‘Help 55-plusser terug de bouw in’

Help 55-plussers weer de bouw in, pak onveilige situaties hard aan, reken af met oneerlijke concurrentie in de bouw en geef als overheid het goede voorbeeld en beloon eerlijk en veilig werken. Die oproep doen werkgevers en werknemers in de bouw gezamenlijk aan de nieuwe minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees. Met het manifest ‘Bouwen doe je samen’, reizen afgevaardigden van Bouwend Nederland, de CNV en FNV Bouw vandaag af naar Den Haag.

Ze zijn het niet altijd met elkaar eens. En over de hoogte van de salarissen en de modernisering van de cao volgen de komende maanden nog stevige onderhandelingen. Maar met een ‘sociaal bouwakkoord’ reizen Bouwend Nederland, de CNV en FNV Bouw vanmiddag samen af naar politiek Den Haag. Een gezonde en vitale bouwsector is namelijk in ieders belang, onderstrepen zij, en de overheid speelt daarbij een cruciale rol.

“Wij roepen de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om zo spoedig mogelijk met onze sector in gesprek te gaan en zo mee te werken aan een gezonde sector die Nederland mooier, duurzamer en toekomstbestendiger maakt”, schrijven de sociale partners in een persbericht over het manifest ‘Bouwen doen we samen’ dat ze vandaag aan de Tweede Kamer aanbieden.

Maxime Verhagen en directie Gezond en Veilig Werken Ministerie SZW krijgen uitleg van steigerbouwer Gendell Reed van Freaks Steigerbouw

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland (61), herstellende van gezondheidsklachten, is ook weer op de been. Hij benadrukt dat er een prijskaartje hangt aan een veilig, eerlijk en duurzaam werk. “Dat betekent dat de overheid niet voor de laagste prijs moet gaan.”

Janna Mud, sectorhoofd van FNV Bouwen & Wonen vindt goede arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld belangrijk. “Werknemers zijn collega’s, geen concurrenten. Wil je de bouw aantrekkelijk houden voor toekomstige generaties, dan moet je hier echt werk maken. De overheid kan en moet hiervoor de juiste kaders scheppen.”

Gijs van Lokhorst van CNV Vakmensen besluit: “Met Bouwen doen we Samen! nemen we als cao-partijen onze verantwoordelijkheid om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Dit willen we in partnership met de overheid.”

Het manifest ‘Bouwen doen we samen’ wordt vandaag aangeboden aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamer-commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hieronder de belangrijkste aanbevelingen uit het manifest ‘Bouwen doen we samen.’

Meer aandacht nodig voor technisch onderwijs
“Alleen al in de bouw komen er zeker 40.000 nieuwe banen bij. Dit vraagt om meer aandacht voor technisch onderwijs.”

Investeer in duurzame inzetbaarheid
“Fiscale faciliteiten zijn nodig om investeringen in duurzame inzetbaarheid een positieve prikkel te geven.”

Let op de oudjes
“De afgelopen 10 jaar hebben veel werknemers de bouw noodgedwongen verlaten. Nu de markt aantrekt, is de kans op werk weer groot, maar we zien dat werknemers uit de bouw en infra van 55plus werkloos blijven. Juist deze groep met veel ervaring moet weer worden ingeschakeld. Daar moet een bewust beleid voor worden ontwikkeld, waarbij er een goede balans is tussen belasting en belastbaarheid.”

Eerlijk en aantrekkelijk werkveld
“Een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt is van levensbelang, juist nu economische bedrijvigheid toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt weer zichtbaar wordt. Bestrijd schijnzelfstandigheid, stimuleer zelfstandigen om voorzieningen te treffen voor arbeidsongeschiktheid en pensionering en pas de huidige loondoorbetalingsregels bij ziekte aan. Als sociale partners pleiten wij ervoor dat concurrentie tussen groepen werknemers onmogelijk wordt gemaakt. Dat betekent dat de cao Bouw & Infra voor iedereen onverkort geldt. En dat collega’s weer collega’s worden en geen concurrenten van elkaar zijn.”

Veiligheid en gezondheid
“Het spreekt voor zich dat veiligheid op de bouwplaats in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de werkgever en de werknemers. Maar de overheid kan dat enorm stimuleren door een transparant lik-op-stuk beleid van de Inspectie SZW, waarbij het beginsel ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ consequent wordt toegepast.”

Eerlijke spelregels, ook in Europa
“De overheid zorgt voor spelregels die voor alle Europese werknemers en werkgevers gelijk zijn. Goede regelgeving draagt bij aan eerlijke concurrentieverhoudingen en een verantwoorde werkomgeving. De Inspectie SZW moet over voldoende menskracht beschikken om dit in goede samenwerking met de ons omringende landen uit te voeren.”

 

 

 

Reageer op dit artikel