nieuws

‘Golf aan gasloze woningen moet nu op gang komen’

bouwbreed Premium 2903

‘Golf aan gasloze woningen moet nu op gang komen’

De kansen voor de bouw liggen voor het grijpen, nu de Bouwagenda omarmd is door het nieuwe kabinet. De 100.000 huurwoningen die jaarlijks verduurzaamd moeten worden, bieden voor bouwers, installateurs en MKB ongelofelijk veel potentie.

Dit zei Bernard Wientjes, voorzitter van de Bouwagenda, gisteren op de marktdag van Bouwend Nederland. Wientjes was in opperbeste stemming tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. De dag stond al maanden gepland op 11 oktober. Dat het een dag na de presentatie van het regeerakkoord zou vallen, was pure toeval. Maar het kwam Wientjes wel goed uit. Want nu kon hij zijn speech over het belang van de Bouwagenda meer kracht bijzetten. “Dat het nieuwe kabinet de Bouwagenda heeft omarmd, is van groot belang. Om alle doelen te halen die we een half jaar geleden hebben opgesteld, hebben we een brede coalitie nodig. Nu de Bouwagenda is genoemd in het regeerakkoord, kan de overheid er niet meer onderuit”, zei hij tegen een zaal vol afgevaardigden uit de branche.

Wientjes op de marktdag van Bouwend Nederland.

Wientjes doet beroep op de branche om gasloos te bouwen

De voorzitter van de Bouwagenda pakte het moment aan om een beroep te doen op de branche. “Er worden nu al aardig wat initiatieven getoond op het gebied van verduurzaming, bijvoorbeeld met het bouwen van gasloze woonwijken. Echter zijn deze initiatieven vaak nog pilots, maar het moeten prototypes worden die in de toekomst breder uitgerold kunnen worden. Deze initiatieven moeten uitgroeien tot een golf aan huizen zonder gasaansluitingen. Zo kunnen we de kostprijs omlaag krijgen. Dat is de taak van de industrie”, zei hij.

Hele opgave om gebiedsontwikkeling Hart van Zuid uit te rollen

De zaal leek het grotendeels met hem eens. Zo werden er diverse duurzame initiatieven uit de praktijk genoemd, maar de bezoekers erkenden ook dat er meer moet gebeuren om een golfbeweging op gang te laten komen. “In Rotterdam zijn we bezig met een grote gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid. We hebben diverse pilots op gang gezet, zo proberen we het mogelijk te maken om de restwarmte van het ene gebouw te gebruiken voor het andere gebouw. Het is de vraag hoe we dit straks door de hele stad gaan uitrollen. Dat wordt nog een grote opgave”, zei Roland van der Heijden, productiemanager digitale stad Rotterdam.

Partijen kunnen nu echt gaan doorpakken met gasloos bouwen

Toch lijkt ook de branche de kansen waarover Wientjes spreekt, te zien. Zo zei Inge Puijk, mede-eigenaar van Tensio en voorzitter van Uneto-VNI, dat installateurs er nu echt wel wat mee moeten, nu verduurzaming zo vaak wordt genoemd in het regeerakkoord. “Er is ruimte om kansen te creëren.” Ook Bouwend Nederland ziet de potentie die er voor de markt ligt. “Nu corporaties iets hebben gekregen, al is de 100 miljoen waarover wordt gesproken niet veel, verwacht ik dat zij ook steeds meer gaan verduurzamen. Na de presentatie van de Bouwagenda een half jaar geleden, is het een beetje stil geweest. Partijen waren aan het wachten wat het nieuwe kabinet zou doen. Nu de Bouwagenda in het regeerakkoord is opgenomen, kunnen al deze partijen écht gaan doorpakken. Bouwers willen heel graag innoveren en steeds meer gemeentes willen gasloos bouwen. Dit is het begin van een golfbeweging die op gang gaat komen”, verwacht Jan Overtoom, manager regio Randstad Noord van Bouwend Nederland.

Aanbestedingen slaan innovatie compleet dood

Desondanks klonk niet overal een ‘halleluja’- geluid. Er kwamen ook kritische geluiden uit de zaal en er werden belemmeringen genoemd. Zo stelde een afgevaardigde van BAM Infra dat aanbestedingen ‘innovatie compleet plat slaan’. Hij stelde dat bouwers wel willen innoveren en met duurzame oplossingen willen komen, maar dat het door de aanbestedingsregels bijna niet mogelijk is. Wientjes stelde hem in het gelijk. “Iedereen weet dat aanbestedingen innovatie remmen.  Daarom zoeken wij nu, binnen de grenzen van de EU-wetgevingen, naar manieren om in overleg te gaan aanbesteden”, zei hij.

Wientjes hoopt op nog 300 miljoen

Ook het bedrag van 100 miljoen euro dat gereserveerd is voor de verlaging van de verhuurdersheffing, werd door bezoekers als ‘veel te laag’ beschouwd. “Klopt. Maar het is wel een eerste stap”, reageerde Wientjes hierop. “We gaan de komende periode natuurlijk gebruiken om te proberen meer geld naar de Bouwagenda te krijgen. Zo is er een potje van 300 miljoen euro gereserveerd voor verduurzaming. Dat geld is nog niet verdeeld. Ik ga natuurlijk proberen dat naar de Bouwagenda te krijgen”, aldus Wientjes.

Reageer op dit artikel