nieuws

“Er was in Eindhoven veel meer aan de hand dan alleen die voegen”

bouwbreed 7293

“Er was in Eindhoven veel meer aan de hand dan alleen die voegen”

De onderzoeken naar de ingestorte parkeergarage in Eindhoven zijn onvolledig en leggen volgens directeur Rob Plug van Bubbledeck belachelijk veel nadruk op de voegconstructie. “Er was daar veel meer aan de hand. Het is toch krankjorum dat we neergestorte vliegtuigen terughalen uit Oekraïne voor een reconstructie, maar de brokstukken van Eindhoven nog altijd niet hebben kunnen onderzoeken?”

Na maanden radiostilte verbreekt Rob Plug (74) sinds een week zijn stilzwijgen. Zijn bedrijf Bubbledeck ondervindt grote schade van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. Zeker sinds de publicatie van de onderzoeksresultaten van Hageman en TNO gaat het hard. Lopende projecten worden wel afgemaakt, nu met opgeruwde breedplaten, maar nieuwe opdrachten blijven uit. Opdrachtgevers en ingenieursbureaus catten de ontwerpen volgens Plug snel om naar andere vloersystemen om zeker te zijn dat ze geen problemen krijgen.

“Maar dat is volstrekt onnodig”, stelt Plug fel. “Alleen al de drie miljoen vierkante meter Bubbledeckvloer die in Nederland ligt bewijst het ongelijk. Elders in de wereld zijn zelfs nog veel extremere projecten met ons systeem uitgevoerd. En nu is er 900 vierkante meter ingestort. Waarschijnlijk om redenen die niets met het vloersysteem te maken hebben. Maar iedereen wijst naar ons.”

Directeur Rob Plug van Bubbledeck uit Leiden.

“Vergeet niet”, vervolgt hij: “zo’n bollenplaatvloer is een halffabrikaat. Wat de aannemer daar aan toevoegt in de vorm van wapening, mortel en hoe hij alles behandelt  is minstens zo bepalend voor het eindproduct als wat wij aanleveren. In hoeverre houdt de aannemer rekening met de weersomstandigheden? Op welk moment na het betonstorten laat hij de ondersteuningsconstructie schrikken? Hoe gaat hij om met scheurvorming? Het is allemaal sterk van invloed op het eindresultaat. En op al die punten zijn in Eindhoven grove fouten gemaakt. Die staan wel in de documenten die voor alle betrokkenen beschikbaar zijn gesteld, maar kwamen vreemd genoeg niet in de rapporten terecht van TNO en Hageman. Die onderzoeken zijn onvolledig.”

Na het wegslaan van de kolom op de begane grond draagt de vloer daarboven het gewicht van in totaal vier vloeren. (Foto: Bert Jansen)

Plug hoorde de onderzoeker van TNO tot zijn verbazing zeggen dat de Bubbledeck vloeren hun eigen gewicht niet kunnen dragen. “Maar kijk eens goed naar de foto’s van Eindhoven! Rechts van het ingestorte deel staat een hoekkolom die op de begane grond is geknakt. Maar de verdiepingen daarboven, waar de overspanningen ook zo’n 12 tot 15 meter bedragen zitten nog gewoon op hun plek. Dus die vloer op de eerste verdieping draagt niet alleen zijn eigen gewicht,  maar ook nog eens dat van de drie vloeren erboven. En alles blijft gewoon zitten! Dat geeft toch te denken. Ook rondom de hellingbanen zijn de momenten vier keer groter dan bij de voegen waar de parkeergarage het begaf. En dat is allemaal keurig blijven staan. Er is gewoon veel meer aan de hand dan alleen het gebrek aan afschuifsterkte rondom de voegen.”

“Uit voorzorg ruwen we de platen nu op. Maar ik betwijfel of dat veel verschil maakt”

Sinds vier weken worden de Bubbledeckplaten in de fabriek van MBS overigens wel opgeruwd. Uit voorzorg. Omdat iedereen daar ineens naar vraagt. Maar Plug betwijfelt of het effect zo groot is als nu wordt gesuggereerd. Binnenkort laat hij buigproeven uitvoeren van vloeren vervaardigd met de opgeruwde onderplaten. In hetzelfde lab van de TU Eindhoven dat de proeven uitvoerde namens BAM.  En onder precies dezelfde omstandigheden.  Zodat de uitkomsten goed vergelijkbaar zijn.

“Bij een kernboring valt de onderschil er bijna altijd uit”

Al die kernboringen die nu plaatsvinden in verdachte gebouwen vindt Plug ook zoiets. “Ik heb 30 jaar leiding gegeven aan een boorbedrijf. Dat de onderschil loskomt als je een kernboring maakt is niets bijzonders. Dat is bijna altijd zo. Vergelijk het met een multiplex-plaat die je op vier punten oplegt en waar iemand op gaat staan. Die buigt flink door. Leg je er een tweede op die je met lijmklemmen vastzet, dan buigt ie misschien nog maar half zover door. Maar als je er vervolgens een appelboor in schroeft krijg je toch twee losse schijfjes. Dat doet niets af aan de sterkte van zo’n samengestelde plaat. Vergis je niet hoe sterk bij de breedplaatvloeren de koppeling is met het stortbeton als gevolg van de tralieliggers. Duizenden stalen pootjes zorgen daarvoor.”

Voegen van twee concurrenten voldoen niet aan de Eurocode

Of de concurrenten ook zoveel last van de instorting in Eindhoven ondervinden durft de Bubbledeck-directeur niet te zeggen. Hij heeft de indruk dat het bij hen zo’n vaart nog niet loopt. Wat hij wel weet is dat twee van de drie concurrenten een voegdetail hebben dat aantoonbaar niet aan de Eurocode voldoet. “De Eurocode gaat er namelijk van uit dat de koppelstaven niet verder dan 250 mm uit elkaar liggen. Maar door de geometrie van hun gewichtsbesparende elementen, lukt dat helemaal niet. Hun afgeplatte bollen respectievelijk hun dozen hebben doorsneden groter dan 250 mm. Er wordt gewoon mee gebouwd en alle constructeurs en toezichthouders zien het bewust door de vingers. Terwijl onze voeg 100 procent aan de Eurocode voldoet.”

Volgens de Bubbledeck-directeur is er van alles mis met Markhal in Rotterdam.

De parkeergarage onder de Markthal is bijvoorbeeld met zo’n systeem gebouwd. “Kijk eens goed naar de aanhechting van de kolommen in de parkeergarage, wat ik natuurlijk altijd doe, vakidioot die ik ben. Dat zou al bijna meteen aanleiding moeten zijn om hem te sluiten. Maar daar spelen natuurlijk grote commerciële belangen. Het is veel gemakkelijker om een schoolgebouw te sluiten waar allemaal onschuldige kinderen zitten. Het is natuurlijk geen toeval dat bijna alle projecten die nu worden gesloten zijn uitgevoerd met onze vloeren. Maar daardoor worden wij onenvenredig zwaar getroffen en aan de schandpaal genageld.”

Nederlandse Heksenjacht straalt af op buitenlandse Bubbledeck bedrijven

Om samen met de concurrenten op te trekken in de strijd tegen kruistocht tegen de bollenvloeren, zover is het wat Plug betreft nog niet. Daarvoor zijn de concurrentieverhoudingen te gevoelig. Gelukkig krijgt hij wel steun vanuit Denemarken waar het systeem is uitgevonden en waar het hoofdkantoor zetelt dat internationaal de Bubbledeck licenties verstrekt.

“Wij waren een van de eersten en onze basislicentie is al afgelopen. We beschikken inmiddels ook over eigen patenten.  Maar de heksenjacht die nu in Nederland gaande is straalt natuurlijk af op onze collega’s en licentiehouders in het buitenland. Een gerenommeerde hoogleraar kijkt nu met ons mee. Die gaat aantonen dat er onterecht wordt ingezoomd op één klein detail en dat er in Eindhoven veel meer aan de hand was. Het blijft natuurlijk absurd dat we wel een vliegtuig terughalen uit Oekraïne voor een reconstructie, maar dat we de brokstukken in Eindhoven nog niet eens hebben kunnen onderzoeken.”

Reageer op dit artikel