nieuws

Energiedoelen voor 2020 niet gehaald

bouwbreed 1304

Energiedoelen voor 2020 niet gehaald
Energiedoelen in 2020 niet gehaald

Voor 2023 wordt het doel voor duurzame energie meer dan waargemaakt, maar voor 2020 wordt de doelstelling nog steeds niet gehaald. Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV).

In 2013 is in het Energieakkoord afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in 2023 moet zijn gegroeid naar 16 procent. Volgens de NEV komt dit cijfer nu uit op 17,3 procent. In 2030 zal dat naar verwachting bijna 24 procent zijn. Windenergie op zee levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Maar op korte termijn wordt de doelstelling niet gehaald. In 2020 is het doel 14 procent hernieuwbare energie, maar dit blijft nu nog steken op 13 procent. Vertraging van windenergieprojecten op land zorgen ervoor dat de doelstelling nog niet wordt gehaald.

Extra inzet nodig om 2020 te halen

,,Met de ingezette maatregelen is het fundament gelegd om de klimaatdoelen van Parijs te halen”, aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken. Er is volgens hem extra inzet nodig om de doelen van 2020 te halen. Hij heeft daarom al afspraken gemaakt met gemeenten en provincies over extra windmolens. Die afspraken zijn nog niet verwerkt in de NEV 2017.

Verder zijn ook extra stappen nodig om de afspraken over energiebesparing in 2020 te halen. Afgesproken besparingen leveren minder op dan verwacht. Er zijn op dit vlak tegenvallers in de glastuinbouw, schrijft Kamp aan de Kamer.

In 2015 bepaalde de rechter dat de Nederlandse Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 minimaal 25 procent lager is dan die in 1990. Dat lukt als alle doelen van het Energieakkoord worden behaald, verwacht Kamp.

Veel horden moeten nog genomen worden, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving

De 47 partijen betrokken bij het Energieakkoord gaan overleggen om te bezien hoe de doelstellingen gehaald kunnen worden. Eind dit jaar moet daar volgens Kamp meer duidelijkheid over zijn.

Medeopsteller van de NEV is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL stelt dat de energietransitie uit de startblokken is en het aandeel hernieuwbare energie een grote sprong maakt, maar dat er nog wel veel horden moeten worden genomen.

De denktank is kritisch over de ambities die in het nieuwe regeerakkoord zijn geformuleerd om bestaande woningen en gebouwen van het gasnet te halen. “Dit beleid is niet concreet genoeg” om de energiedoelen daadwerkelijk te realiseren. Om toch een inschatting te kunnen doen of de klimaatdoelen gehaald worden, heeft het PBL onder andere de volgende, ambitieuze, veronderstellingen gemaakt.

  • In grote uitbreidingswijken bij bestaande warmtenetten, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, is verondersteld dat 80 procent van de nieuwbouw wordt aangesloten op een warmtenet. In totaal gaat het hierbij om 20 procent van alle nieuwbouw in Nederland.
  • Voor de overige nieuwbouw is bij vaststaand beleid verondersteld dat de helft bestaat uit volledig elektrische woningen; een kwart is uitgerust met hybride warmtepompen en de rest met HR-combi ketels.
  • In het voorgenomen beleidsscenario is rekening gehouden met de afschaffing van de aansluitplicht voor nieuwbouw. In dat scenario is verondersteld dat het aandeel warmtelevering in nieuwbouw vanaf 2020 stijgt naar 25 procent en dat de overige nieuwbouw voor driekwart volledig elektrisch verwarmd wordt. De rest wordt ingevuld met (hybride-) gasketels.
  • In het vaststaand beleidsscenario gaan 11.000 nul-op-de-meter-renovaties gepaard met een volledige overgang naar elektriciteit.
  • In het voorgenomen beleidsscenario worden tot en met 2025 in totaal 111.000 nul-op-de-meter-renovaties uitgevoerd.

 

Reageer op dit artikel