nieuws

Uitwerking Bouwagenda nog even geheim

bouwbreed 2617

Uitwerking Bouwagenda nog even geheim
Uitwerking bouwagenda nog even geheim

Één miljoen energiezuinige nieuwbouwwoningen moeten er de komende decennia komen. Maar waar komen ze en hoe gaan we dat doen? Dat is aan het nieuwe kabinet om naar buiten te brengen.

De Miljoenennota zwijgt erover als het graf. Voorlopig blijft het dus gissen of het Rijk grote bouwlocaties aan gaat wijzen voor gasloze nieuwbouw. Daar zullen miljarden euro’s voor uitgetrokken moeten worden. Er zit nog dik 400 miljoen euro in de pot van het Energieakkoord, dus verduurzaming krijgt in ieder geval een klein kontje.

Voor Verenigingen van Eigenaren (Vve’s) en gemeenten zijn  er subsidies om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren. Ook zijn de Vve’s vanaf begin volgens jaar verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. Dat helpt ook.

Een potje voor particulieren en kleine bedrijven is er ook nog steeds. De zogeheten investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) heeft tot 2020 160 miljoen euro in kas. Daarmee kunnen ze een deel van de aanschafkosten van bijvoorbeeld zonneboilers en warmtepompen betalen.

Toekomstbestendige netwerken

Hoe staat het eigenlijk met ‘Parijs’? “Een grote opgave voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven.” Zeker. Er zijn stappen gemaakt, schrijft het kabinet, maar “verdere inspanningen zijn noodzakelijk.” Even wachten dus hoe de nieuwe ministersploeg het wil doen.

Wat wel duidelijk is: “De transitie naar een CO2-arme economie vergt grote investeringen in netwerken en infrastructuur. Er zijn nieuwe netwerken nodig, zoals warmtenetten, laadinfrastructuur voor elektrisch rijden of een netwerk voor ondergrondse CO2-opslag. Daarnaast moeten huidige netwerken toekomstbestendig worden gemaakt. Elektriciteitsnetwerken moeten bijvoorbeeld worden aangepast aan een grilligere duurzame elektriciteitsopwekking en aan elektrificatie van de energievraag in de gebouwde omgeving en industrie. Dit stelt hoge eisen aan de capaciteit van netwerken en vereist dat zij goed om kunnen gaan met een wisselende energievraag.”

Meer woningen voor middeninkomens

Over de werking van de woningmarkt zegt het kabinet Rutte II dat er meer woningen moeten komen voor middeninkomens. Rob van Gijzel zit al een tijdje aan tafel met alle partijen die over deze woningen gaan. Pas begin volgend jaar komt hij met zijn eindrapport.

De woningmarkt draait ondertussen beter. Gevolg is dat er minder woningen onder water staan. Het aandeel onderwaterhypotheken is tussen begin 2013 en begin 2017 gedaald van 36 procent naar 14,8 procent. Wel zakt de woningmarkt volgend jaar een beetje in: het aantal verkochte bestaande woningen zal volgend jaar 4 procent lager liggen. De prijzen stijgen nog wel, met 5 procent.

Nieuws voor corporaties? Eigenlijk niet. Ja, de verhuurdersheffing stijgt volgend jaar met 5 procent naar 1,75 miljard euro. De hogere WOZ-waarden van de sociale huurwoningen, leveren de Staat geld op. Toch weer een kleine zeshonderd woningen die niet gebouwd kunnen worden.

Reageer op dit artikel