nieuws

Koning: “Klimaatakkoord Parijs moet verankerd worden in stevig Europees beleid”

bouwbreed 1514

Koning: “Klimaatakkoord Parijs moet verankerd worden in stevig Europees beleid”

“De afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs moeten verankerd worden in een stevig Europees klimaat- en energiebeleid.” Dat is van de passages uit de troonrede die koning Willem-Alexander zojuist voordroeg.

“Het tegengaan van klimaatverandering is per definitie een internationale opgave, waaraan ieder land moet bijdragen. In Nederland voeren we het Energieakkoord onverkort uit. Hierin staat de reductie van CO2-uitstoot centraal”, benadrukte de koning.

Willem-Alexander stond ook even stil bij de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hij benadrukte dat de gaswinning in Groningen in deze kabinetsperiode met meer dan de helft is gereduceerd en dat de winning per 1 oktober aanstaande verder wordt teruggebracht.

“Maar er is meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers. Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen.”

Reageer op dit artikel