nieuws

Bouwvakkers: bouw zwaarder beroep dan tien jaar geleden

bouwbreed Premium 14463

Bouwvakkers: bouw zwaarder beroep dan tien jaar geleden

Werken in de bouw wordt door fors meer bouwvakkers als zwaarder ervaren dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Volandis onder ruim elfduizend bouwvakkers en kantoormedewerkers. De onderzoekers noemen de conclusie opvallend. “Op grond van het feit dat er meer hulpmiddelen beschikbaar zijn en de technieken en materialen zijn verbeterd, is eerder een daling te verwachten.”

De bouw vergrijst. De pensioensleeftijd stijgt en dus is langer doorwerken ook in de bouw een vereiste. Maar kan dat wel? Is dat wel haalbaar met al dat geduw en gesjouw, langdurig werken in ongemakkelijke houdingen, knielend of gehurkt? Hoe gaat het met de gemiddelde bouwer in Nederland?

Volandis, uitvoeringsorganisatie van sociale partners in de bouw maakt de balans op in het allereerste Bedrijfstakverslag dat morgen (donderdag) wordt gepubliceerd. Op basis van ruim elfduizend gesprekken met werknemers in de bouw (bouwplaats en kantoor) concludeert Volandis dat er nog een lange weg te gaan is. 

Sterker nog: een stuk meer bouwers dan tien jaar geleden, ervaren het werk als ‘inspannend’. Het kennisinstituut vindt dat opvallend omdat er de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor gezond en veilig werken in de sector. Daarbij kwamen er tal van regels en convenanten, betere beschermingsmiddelen en technieken.

Hoe ouder hoe zwaarder? Nonsens

Zwaarder geworden? Dat heeft vast te maken met de vergrijzing in de sector. Volandis spreekt dat tegen: “De veroudering van de bouwpopulatie is hiervoor geen afdoende verklaring. Oudere werknemers ervaren hun werk namelijk als minder inspannend dan hun jongere collega’s.”

Een verklaring die mogelijk wel opgaat volgens Volandis is dat werknemers zich meer bewust zijn van de gezondheidsrisico’s en het feit dat ze gezond hun pensioenleeftijd moeten bereiken.

“Men is dus kritischer op het werk. Een andere verklaring is dat de nieuwe technieken voor de afzonderlijke handelingen weliswaar minder fysiek belastend zijn, maar mogelijk ook hebben geleid tot verhoging van de productiviteit en de snelheid van werken. De combinatie van deze twee ontwikkelingen kan per saldo leiden tot een verhoging van de ervaren lichamelijke belasting.”

Meer tijdsdruk

In het allereerste Bedrijfstakverslag beschrijft Volandis nog een andere “opmerkelijke stijging”. Het aantal bouwplaatsmedewerkers dat geregeld onder tijdsdruk zegt te werken, steeg sinds 2009 van 38 naar bijna 48 procent. Ook het aantal bouwers dat last heeft van trillingen of lawaaidoofheid groeit.

Stress, lawaaidoofheid en fysieke klachten spelen menig vakman parten. Vooral ouderen hebben er last van. Vooral kleinere werkgevers merken dat: het ziekteverzuim bij bedrijven tot 10 medewerkers ligt drie keer hoger dan bij bouwbedrijven met meer dan 100 medewerkers. Oorzaak? Zij kunnen hun personeel vrij lastig aangepast werk aanbieden.Bedrijfsleven pakt veiligheid zelf aan

Kantoorpersoneel heeft vooral last van stress. Bouwplaatspersoneel blijkt het werk vaker niet boeiend te vinden. Daarbij moet worden opgemerkt dat slechts vier procent in de sector geen plezier heeft in de het werk.

Lawaaidoofheid komt het meest voor

De meest gemelde beroepsziekte in de bouw is lawaaidoofheid. Dit komt bij een kwart van het bouwpersoneel voor. Volandis noemt dat een veiligheidsrisico, omdat het “een sluipend proces” is.

Meer dan de helft van het personeel op de bouwplaats hapt stof en ondervindt daar de gevolgen van. Ruim een derde van de ondervraagde bouwvakkers irriteert zich aan kou, temperatuurswisselingen en tocht. Een kwart van de werknemers op de bouwplaats heeft juist last van hitte. Iets minder dan één op de tien medewerkers heeft last van chemische middelen. Soms ligt dat ook aan henzelf. Drie op de tien bouwplaatsmedewerkers gebruiken niet altijd de beschikbare beschermingsmiddelen.

Te dikke bouwvakkers

Overgewicht is in de bouw al jaren een probleem. Bouwpersoneel is gemiddeld dikker dan het landelijke gemiddelde. Er zijn lichtpuntjes. Waar de gemiddelde Nederlander steeds vaker last krijgt van overgewicht neemt dat probleem in de bouwsector de komende jaren niet toe, maar blijft dat min of meer gelijk. Bij UTA-personeel wordt voor de nabije toekomst zelfs een lichte afname van het aantal ‘dikkerds’ voorspeld.Overgewicht toenemend probleem voor aannemers

Veiligheid blijft ook om aandacht vragen, concludeert Volandis. Vijftien procent van de ondervraagde bouwers geeft aan zich geregeld in “onveilige situaties te bevinden”. Grond- weg en waterbouwers voelen zich minder veilig dan kantoren- en woningbouwers. Dat is opvallend, omdat er in de B&U-sector meer ongevallen plaatsvinden.

Praten over de toekomst

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit. Die slogan prijkt op de voorpagina van het allereerste Bedrijfstakverslag van Volandis dat in 2015 is opgericht. Het kennis- en adviescentrum voert namens de CAO-partners gesprekken met jongeren en ouderen die in de bouw werkzaam zijn. Praten over de toekomst blijken ze nog altijd lastig te vinden.

De conclusies van Volandis zijn gebaseerd op ruim elfduizend gesprekken met bouwers(zogeheten PAGO’s) in de eerste helft van 2016. Een PAGO bestaat uit vragen, medische testen, een lichamelijk onderzoek en een adviesgesprek.

 

 

Reageer op dit artikel