nieuws

NAM: aardbevingsbestendig gebouw is niet lelijk

bouwbreed Premium 3295

NAM: aardbevingsbestendig gebouw is niet lelijk

Aardbevingsbestendig bouwen hoeft niet lelijk te zijn en langer wachten met de nieuwe nieuwbouwregeling zou de bouwproductie verstoren. Zo reageert de NAM op de kritiek van de gemeente Groningen op de nieuwe nieuwbouwvergoedingen van de NAM. Een interview.

Aardbevingsbestendig bouwen brengt extra kosten met zich mee. Hoewel dat niet verplicht is, compenseert de NAM de extra bouwkosten. Daarover bestaat echter al langer discussie. Gemeenten en bouwers ervaren dat de vergoedingen die de NAM verstrekt te laag zijn. Maar er is ook een maatwerkregeling. Ook daar is kritiek op. Per projecten zouden bouwers en corporaties ellenlang moeten onderhandelen over de meerkosten.

Tijd voor een nieuwe regeling, vond iedereen. Na de nodige gesprekken ging de NAM begin deze maand over tot publicatie. Weer ophef. De gemeente Groningen vindt de vergoedingen nog steeds te laag: hoe komt de NAM bij dit soort bedragen? Waar zijn ze op gebaseerd? Ook op de redelijke meerkostenregeling die maatwerkregeling is gaan heten is nog altijd kritiek. Tijd voor een gesprek met de NAM.

We spreken twee deskundigen van de NAM, Julia Finkielsztajn en Erik Mobach.

Waarom was het volgens jullie tijd voor een herijking van de nieuwbouwregeling?
“Daar zijn twee redenen voor. Het NPR-gebied (zone waar nieuwbouwregeling betrekking op heeft, red) is uitgebreid. Ook nieuwbouw in minder aardbevingsgevoelige gebieden maken nu aanspraak op een compensatie van de meerkosten. Daarnaast hebben we naar de hoogte van de percentages gekeken.”

Vooral in de minder kwetsbare gebieden zijn de percentages omhooggegaan richting tien procent van de totale bouwkosten. In en om het kerngebied (het gebied met de hoogste seismische dreiging)  bleven de percentages gelijk (maximaal tien procent). Hoe zijn jullie tot nieuwe percentages gekomen?
“We snappen niet zo goed dat iedereen zich focust op die percentages. De kracht daarvan is juist, dat je via deze regeling als opdrachtgever of bouwers weinig administratie hebt. Als je kunt aantonen dat je volgens de aardbevingsnorm (NPR 9998, red) bouwt, dan krijg je dat percentage gewoon. Kom je daar niet mee uit dan kun je je als bouwer wenden tot de maatwerkregeling. Wel moet er dan sprake zijn van een integraal ontwerp. Dat wil zeggen dat aardbevingsbestendigheid vanaf het begin van het ontwerpproces is meegenomen als een van de  ontwerpuitgangspunten.”

Wordt er veel gebruik gemaakt van die vaste percentages?
“De afgelopen drie jaar hebben we 196 aanvragen voor projecten gehonoreerd. In 104 gevallen betrof het maatwerk, bij 92 projecten keerden we een vast percentage uit. We verwachten dat meer en meer partijen van de percentages gebruik gaan maken. In het begin hadden we veel te maken met projecten waarvoor halverwege het proces extra maatregelen getroffen moesten worden (bestaande ontwerpen die toch aardbevingsbestendiger wilde bouwen). Dan kom je dus veel eerder bij maatwerk uit. Overigens gelden de nieuwe percentages ook met terugwerkende kracht voor aanvragen die zijn ingediend vanaf 23 december 2016.”

De gemeente Groningen is niet zo enthousiast als jullie. Zij verzochten de nieuwe regeling niet te publiceren. Waarom deden jullie dat toch?
“Om de bouwproductie door te laten gaan. Er lag een stuwmeer aan projecten te wachten op een vergoeding. Wij wilden de bouwproductie niet frustreren. 900 woningen, en daarmee hun toekomstige bewoners, zaten te wachten op de herijkte regeling. En twijfel is er altijd. De vraag is nu vooral: hoe gaat dit werken. Je moet toch een keer door. Je kunt van tevoren ook niet alles voorspellen. De praktijk zal het leren.”

Julia Finkielzstajn NAM

Maar jullie deden toch al ervaring op?
“Dat klopt. De nieuwe percentages zijn daarop gebaseerd. Bovendien komt er eind dit jaar een nieuw ijkmoment. Dan zullen we opnieuw bepalen of onze bijdragen voldoende zijn.”

Groningen vindt ook nog altijd dat jullie teveel op de stoel van ontwerpers zitten?
“Die zorg delen we niet. Wij ontwerpen geen gebouwen.. Een aardbevingsbestendig gebouw hoeft niet lelijk te zijn. Laatst was er een wedstrijd van de mooiste nieuwe gebouwen in Groningen. Bij de beste drie zijn aardbevingsbestendige maatregelen getroffen.”

In het Bouwbesluit is de speciaal ontwikkelde norm voor aardbevingsbestendig bouwen nog steeds niet opgenomen. Ook dat heeft te maken met geld. Wanneer moet dat volgens jullie gebeuren?
“Dat is niet aan ons, maar aan de regering. Op zijn tijd zullen daar gesprekken over plaatsvinden.”

Reageer op dit artikel