nieuws

Einde privaat bouwtoezicht? Stemming omstreden bouwwet tot nader order uitgesteld

bouwbreed Premium 3525

Einde privaat bouwtoezicht? Stemming omstreden bouwwet tot nader order uitgesteld

Wat zo’n mooie dag had kunnen worden voor alle voorstanders van privaat bouwtoezicht is uitgelopen tot een deceptie. De Eerste Kamer stemt voorlopig niet over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Of van uitstel afstel komt, is volgens insiders zeker niet uitgesloten.

Niets leek een glansrijke zege voor minister Plasterk in de weg te staan met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een paar maanden geleden was er nog geen vuiltje aan de lucht. Weliswaar steunde het CDA de privatisering van het bouwtoezicht met enige tegenzin, in de Tweede Kamer was er een forse meerderheid.

Nee, Plasterk hoefde de voorzet van minister Blok (die de afgelopen jaren druk in de weer is geweest met deze wet) vorige week alleen nog maar in te koppen. Maar het CDA lag weer dwars. Dit keer dwarser dan de vorige keer. Te veel aansprakelijkheidsrisico’s komen op het bordje van bouwers te liggen, vinden de christendemocraten. En de aangenomen amendementen van PvdA’er Albert de Vries verdienen ook geen schoonheidsprijs. Althans de uitwerking daarvan, klinkt de kritiek.

CDA bleek te groot obstakel

Plasterk zag het niet aankomen maar kon niet om het CDA heen. Zonder steun van de partij van Elco Brinkman zou het wetsvoorstel vandaag worden weggestemd. Dat wilde hij voorkomen. Daarom beloofde de minister vorige week nog eens te gaan praten met het kabinet over mogelijke oplossingen.

Afgelopen vrijdag kwam Plasterk met een brief. Daarin verzoekt hij de Eerste Kamer de stemming aan te houden. Vanochtend heeft de senaat de voorzitter, Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer geadviseerd om dat advies te volgen. “Aldus is besloten dat het wetsvoorstel tot nader order is aangehouden”, sprak de voorzitter zojuist (dinsdagmiddag) uit in de Eerste Kamer.

Precies twee uur

Het was geen vijf voor twaalf, maar precies twee uur. Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Met het oog op de komst van een nieuw kabinet achtten insiders het niet uitgesloten dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken. Aanpassen van de wet kan ook, maar dat betekent evengoed maanden van onderhandelen.

Plasterk en De Vries verlaten samen de zaal

Hoe dan ook. Frits Lintmeijer, senator van GroenLinks, gaf Plasterk nog een kleine natrap. “De onderbouwing voor deze aanvraag (aanhouden van stemming) is buitengewoon mager.” Hij doelde op uitspraken van de minister vorige week tijdens het debat en erna tegenover Nieuwsuur.

Waar is die novelle plots gebleven?

Plasterk suggereerde toen nog dat de wet, die grotendeels af zou rekenen met bouw- en woningtoezichthouders van gemeenten, misschien wel gered kon worden met een novelle (wijziging van het ontwerp). In de brief van vrijdag wordt daarover met geen woord meer gerept.

 

Reageer op dit artikel