nieuws

Cementindustrie legt bom onder Betonakkoord

bouwbreed 6296

Cementindustrie legt bom onder Betonakkoord

De tekst van het concept-Betonakkoord is nog nauwelijks droog of een belangrijke deelnemer schiet met grof geschut op de afgesproken doelstellingen. Volgens André Burger en Edwin Vermeulen van het Cement en Betoncentrum – spreekbuis van de grote cementbedrijven ENCI, HOLCIM en Dyckerhoff – zijn de afgesproken doelen zo ambitieus dat ze onmogelijk te halen zijn. “Het is daardoor niet meer dan een symbolisch akkoord voor de bühne.”

Burger en Vermeulen richten hun pijlen vooral op de afgesproken doelen voor CO-2 reductie en circulariteit. “De doelstelling voor de reductie van CO-2 uitstoot is ondertussen naar boven bijgesteld tot 1,3 miljoen ton CO2-besparing per jaar. Dat is meer dan de helft van de totale uitstoot gerelateerd aan het cementverbruik in Nederland. Dat is onmogelijk te bereiken. Begrijp me niet verkeerd, als het kon zouden we het doen, maar het kan niet”, zegt Burger.”

Trein dendert gewoon voort

Ook de doelstelling van MVO Netwerk Beton om in 2030 alle beton in Nederland te recyclen slaat volgens de directeur van het Cement en Betoncentrum kant noch wal. “Daarmee verlaag je de uitstoot van CO2 helemaal niet. Iedereen weet dat de transportafstand – voor het gebruik van granulaat in nieuw beton of als fundatiemateriaal – maatgevend is voor de LCA-score.”

Burger zegt dat hij zijn kanttekeningen al sinds de eerste onderhandelingen over het Betonakkoord – in januari 2016 – voor het voetlicht probeert te brengen, maar dat “de trein gewoon voortdendert”. Hij betwijfelt of de andere deelnemers aan het moeizaam tot stand komende akkoord wel weten waar ze over praten. “Tijdens allerhande ontbijtsessies, symposia, bijeenkomsten en onderhandelingstafels zijn er steevast meer mensen van buiten de betonindustrie – waaronder veel gelukszoekers die hopen een duurzaamheidsgraantje mee te pikken – dan mensen met verstand van zaken. Ze hebben vast de beste bedoelingen, maar verdomd weinig verstand van beton.”

Ongeloofwaardig, onhaalbaar en nietszeggend

Burger kreeg vanuit de sector al veel reacties op zijn kritische noten. “Allemaal positieve. Al vroegen sommigen zich ook af waarom we er pas nu mee komen. Nou, omdat we het gevoel hebben dat eerder niemand luisterde. En het is nog niet te laat om het proces fors bij te sturen of er gewoon maar mee te stoppen. Beter geen akkoord dan een ongeloofwaardig, onhaalbaar en nietszeggend akkoord.”Lees hier het weerwoord van het MVO Netwerk Beton.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels