nieuws

Plasterk wil haast maken met historische Bouwwet

bouwbreed 1974

Plasterk wil haast maken met historische Bouwwet

Minister Plasterk voelt er niets voor om de wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelijktijdig met de Omgevingswet in te voeren. Of hij het omstreden wetsvoorstel daarmee door de Eerste Kamer krijgt, wordt op 4 juli duidelijk.

Meer vrijheid voor bouwers? Daar kun je ook na 4 juli uren over twisten. Die dag verdedigt minister Plasterk de wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Eerste Kamer. Lukt dat niet, dan blijft alles voorlopig bij het oude. Zelfs als het wel lukt, blijven gemeenten een rol behouden. Groter dan sommige partijen lief is. En zo, leven er in de senaat, nog veel meer zorgen over het wetsvoorstel dat al veel stof deed opwaaien.

Nog steeds zijn er zorgen. Zo vragen het CDA, de PVV, de PvdA en de ChristenUnie zich ook hardop af of Plasterk de wet niet beter iets later kan invoeren, gelijktijdig met de Omgevingswet, of als onderdeel daarvan.

Zo snel mogelijk aan de slag

Plasterk voelt daar weinig voor. Sommige onderdelen van deze Bouwwet, zoals het beter beschermen van de consument, staan namelijk “geheel los staan van de Omgevingswet.”

Nee, deze minister wil vaart maken. Ook omdat veel partijen in de sector daarop aandringen. Plasterk: “Gelet op de winst die met dit wetsvoorstel wordt geboekt, is het wenselijk dat alle betrokkenen zo snel mogelijk met het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en toetsing aan de slag kunnen.”

Meer experimenten

Maar, Plasterk voelt wel een beetje mee met de Eerste Kamer. Daarom start hij meer experimenten. Omdat de resultaten bij eerdere experimenten soms duidden op gevaarlijke situaties op de bouwplaats, voegt de minister voor Wonen een element toe aan de nieuwe proeven.

“Als aanvullende waarborg voor nieuwbouwwoningen in de proefprojecten geldt dat voor deze woningen een waarborgcertificaat wordt afgegeven op basis van het keurmerk van de Stichting GarantieWoning.”

Gemeenten niet gauw de pineut

Over de complexiteit van het nieuwe stelsel en toekomstige aansprakelijkheidskwesties leven verreweg de meeste zorgen bij de Eerste Kamer. Dat gemeenten een rol blijven spelen in het hele verhaal, zij het wat meer op afstand, zit sommige partijen nog steeds niet helemaal lekker. Zij zijn bang voor verwarrende situaties bij eventuele conflicten.

Plasterk is daar glashelder over. “Van aansprakelijkheid van de gemeente voor bouwfouten zal niet snel sprake zijn. Voor het slagen van een dergelijke aansprakelijkstelling zal vast moeten komen te staan dat een gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, dat dit aan de gemeente kan worden toegerekend en dat daardoor schade is ontstaan.”

Steekproeven op de bouwplaats

Ook de nieuwe toelatingsorganisatie zal niet aanspreekbaar als het misgaat, vervolgt Plasterk in antwoord op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer. Die zal vooral steekproefsgewijs controleren of bouwers zich met hun eigen kwaliteitssystemen daadwerkelijk houden aan de bouwtechnische voorschriften. Zo niet dan kan de toelatingsorganisatie sancties opleggen.

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet de positie van consumenten verbeteren en de bouwkwaliteit verhogen. Bouwers krijgen extra verplichtingen. Zo moeten zij in een opleverdossier aantonen dat zij zich houden aan de bouwregels. Of de leges omlaag gaan is nog onduidelijk. Plasterk verwacht van wel.

Meer vrijheid, minder ongelukken

Ook het aantal bouwfouten gaat volgens hem omlaag met de nieuwe wet die volgend jaar ingaat als alles meezit. Eerst geldt de wet alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen, agrarische gebouwen en kleine infrastructuurwerken zoals voetgangers- en fietsersbruggen. “De werking van het stelsel zal vanaf de start worden gemonitord”, belooft Plasterk.

Na drie jaar bekijkt de minister of hij de wet van toepassing verklaart op beschermde monumenten en complexere bouwwerken.

De beslissing is nabij

Meer ongelukken of juist niet? Hoe laat je bouwers los? Durven we dat als maatschappij aan? Precies daarover woedden al jaren discussies tussen allerlei partijen die zich met de historische wet kwaliteitsborging voor het bouwen bezighouden.

Uitgerekend op the fourth of july, Indepedence Day in Amerika is het zo ver. Dan staat de omstreden wet op de agenda van de Eerste Kamer. Kan de minister voor Wonen rekenen op steun?

Geen brokkenpiloot

Het blijft een kwestie van geduld. Plasterk heeft op 4 juli hoe dan ook een behoorlijke strijd te leveren. Een brokkenpiloot wil hij absoluut niet zijn. Bijsturen kan altijd nog, belooft hij de leden van de Eerste Kamer. Stapje voor stapje wil hij de bouwsector loslaten: “Verschillende onderdelen gaan op verschillende tijdstippen in.”

 

Reageer op dit artikel