nieuws

Narrigheid aanbesteden nog niet onder controle

bouwbreed 1852

Narrigheid aanbesteden nog niet onder controle
Matthijs Huizing houdt een pleidooi om tenders vaker te evalueren, ook met de markt. Foto: Pianoo/Martijn Beekman

Organiseer regionale marktdagen en evalueer veel vaker tenders samen met de markt om ervan te leren. Aanbesteden loopt nog vaak opvallend stroef door miscommunicatie en onbegrip tussen opdrachtgevers en de markt, concludeert aanjager Beter Aanbesteden Matthijs Huizing. “Sommige oplossingen zijn simpel.”

Na de zomer komt hij met zijn actieprogramma om de narrigheid rond aanbesteden punt voor punt te doorbreken.

Stroeve verhoudingen lostrekken

Minister Kamp vroeg het oud-VVD-Kamerlid eind vorig jaar de stroeve verhoudingen los te trekken. Tijdens het Pianoo-congres donderdag presenteerde Huizing zijn eerste bevindingen.

“Jaarlijks zetten aanbestedende diensten voor 73 miljard euro op de markt. Veel opdrachtgevers onderschatten daarbij hun machtspositie. In diverse sectoren zoals de bouw en de taxibranche bepalen overheidsopdrachten een groot deel van de bedrijfsvoering.”

Houding en gedrag lastig

Huizing is het eens met de stelling dat met de aanbestedingsregels niet zoveel mis is, maar dat de uitvoering regelmatig gepaard gaat met ergernis en onbegrip. “Dat draait om houding en gedrag en is best lastig om te doorbreken. Iedereen wil wel meer samenwerken en streven naar lagere tenderkosten, maar om daar op projectniveau echt iets aan te veranderen….”

Leer elkaar kennen

Een deel van de oplossing is volgens Huizing wel betrekkelijk simpel te organiseren. “Gewoon door elkaar beter te leren kennen, met elkaar in gesprek te gaan en tenders consequent te evalueren, ook met afgevallen marktpartijen. Iedereen wil graag leren om een volgende keer wel te kunnen winnen.” Een steekproef onder de ruim 500  aanwezige inkopers wees uit dat ongeveer de helft van de aanwezigen regelmatig tenders evalueren, maar minder dan een derde betrekt daar de markt bij.

Slechts eenderde van de aanwezige inkopers betrekt de markt bij evaluaties. Foto’s: Pianoo/Martijn Beekman

Inkoop kan het niet alleen

Aanbestedende diensten zitten vaak klem tussen de markt en de bestuurlijke organisatie. Ook dat manoeuvreren leidt regelmatig tot onbegrip. Huizing is inmiddels overtuigd dat bestuurlijk commitment een voorwaarde is om succesvol innovaties in te kopen of echte stappen te maken op het gebied van duurzaam of circulair inkopen. Al vooruitlopend op de agenda verscheen daarover de Pianoo-publicatie ‘Van bestuurlijke ambitie naar professioneel inkopen’.

 

Verkorte actielijst traject Beter Aanbesteden:

  • samenwerkingsovereenkomst sluiten t.b.v. gezamenlijk organiseren regionale marktdagen (door heel het land)
  • paspoort voor aanbesteders met informatie over beleid en inkoopkalender
  • factsheet over tendercommunicatie
  • marktkennis toevoegen aan specificatiefase
  • handvat marktconsultatie
  • continue vraag en antwoord
  • standaard evaluatie
  • advies voor verbeteringen TenderNed
  • aanpakken SROI, model inkoopvoorwaarden en model inkoopbeleid continu actualiseren
Reageer op dit artikel