nieuws

Extra valkuil bij tenders door verlopen Gedragsverklaring Aanbesteden

bouwbreed 2637

Extra valkuil bij tenders door verlopen Gedragsverklaring Aanbesteden

Bouwers en andere inschrijvers lopen extra risico door gebruik van oude gedragsverklaringen bij tenders. Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) van vóór 1 juli 2016 is namelijk na 1 juli 2017 ongeldig. Dat is extra opletten voor ondernemers die regelmatig inschrijven op overheidstenders van onder meer Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf, waarschuwt Pianoo.

De Aanbestedingswet 2012 bepaalt namelijk dat ondernemers gedurende 1 jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) kunnen gebruiken. Opdrachtgevers zijn verplicht een recente GVA te vragen vanwege de nieuwe Aanbestedingswet die andere uitsluitingsgronden kent.

Niet op bedacht

Vooral Rijksopdrachtgevers eisen de extra verklaring dat marktpartijen zich niet schuldig maken aan ongeoorloofde prijsafspraken en niet zijn veroordeeld. Mogelijk zijn niet alle marktpartijen alert op het feit dat daardoor oudere gedragsverklaringen niet meer geldig zijn en kan extra nadruk in de tenderstukken ongeldige inschrijvingen voorkomen.

Rijkswaterstaat heeft overigens onlangs al ingevoerd dat een fout in formulier K niet meteen de inschrijving ongeldig maakt.

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.

Alleen bij uitsluiting

Een ondernemer kan de verklaring aanvragen bij Dienst Justis, en met de verklaring aantonen dat de door een aanbestedende dienst gestelde uitsluitingsgronden die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels, op hem niet van toepassing zijn. Als een aanbestedende dienst geen uitsluitingsgronden in zijn stukken opneemt, hoeft overigens geen GVA te worden ingeleverd.

Normaal 2 jaar geldig

Artikel 4.36 Aanbestedingswet 2012 voorziet erin dat ondernemers nog gedurende 1 jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een eerder verkregen GVA kunnen gebruiken. Dit voor zover deze op het tijdstip van indiening van het verzoek tot deelneming of tot inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.

Reageer op dit artikel