nieuws

Fout in Bouwfraude-formulier niet langer fataal bij aanbesteden

bouwbreed Premium 1752

Fout in Bouwfraude-formulier niet langer fataal bij aanbesteden

Een fout in het Model-K-formulier maakt een inschrijving niet langer ongeldig. Rijkswaterstaat maakt het bij nieuwe tenders mogelijk een mankement te herstellen zodat niet meteen de complete offerte ongeldig is.

Met Model-K verklaart het hoogste management zich niet bezig te houden met bouwfraude of ongeoorloofde prijsafspraken.

Vaker fout bij digitaal ondertekenen

Het formulier deed in 2002 zijn intrede na de Bouwfraude-affaire. Sinds het digitaal aanbesteden blijken er meer en meer fouten bij het invullen van Model-K in te sluipen.

Het gevolg van een dergelijke fout is nu zeer verstrekkend: de complete inschrijving is namelijk meteen ongeldig en mag niet meedingen. Rijkswaterstaat vindt het vervelend dat ze inschrijvingen, die verder aan alle eisen voldoen, verplicht ongeldig moet verklaren wegens een gebrek bij het indienen van Model K.

Frustratie bij tenderteam

Bij een grote bouwopdracht werkt bijna altijd een tenderteam van tientallen mensen maandenlang aan de inschrijving. Bij grote projecten als de Zuidasdok, zeesluis IJmuiden of Coentunnel bedragen de tenderkosten vele tientallen miljoenen euro’s, maar ook bij kleinere projecten lopen de tenderkosten al snel in de papieren.

Niets is dan frustrerender dan een foutje van een van de bestuurders of CEO die even niet oplet bij het indienen van het vereiste formulier, dat eigenlijk niets te maken heeft met de inhoud van de tender.

Hele inschrijving ongeldig 

Met de ondertekening verklaart de inschrijver namelijk alleen dat zijn inschrijving niet is beïnvloed door een onrechtmatige mededingingsafspraak gemaakt met concurrenten (samenspanning). Door een uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat alleen de hoogst verantwoordelijke bestuurder mag tekenen. Ondertekening door bijvoorbeeld de (gevolmachtigde) directeur of een lid van het management, is onvoldoende.  

De oorzaak van het stijgende aantal fouten is niet meteen duidelijk, maar heeft volgens Rijkswaterstaat mogelijk te maken met het feit dat de persoon die het Model K-formulier moet ondertekenen in veel gevallen een andere persoon is dan degene die de inschrijving ondertekent. Sinds de invoering van de digitale ondertekening is het aantal fouten toegenomen, constateert de opdrachtgever.

Jurisprudentie heeft in het verleden echter bepaald dat een fout bij het indienen van Model K niet herstelbaar is.

Als de aanbesteder het corrigeren van een fout met het Model K-formulier niet expliciet in de aanbestedingsleidraad mogelijk maakt, moet hij bij een foutief ingevuld formulier de inschrijving terzijde leggen, ook al voldoet deze verder aan alle eisen.

Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de aanbestedingsleidraden te gaan voorzien van een herstelmogelijkheid voor Model K. Dit beïnvloedt immers de inhoud van de inschrijving niet. Bovendien kunnen gebreken bij andere eigen verklaringen ook al voor herstel in aanmerking komen.

Oude spelregel bij lopende tender

Omdat de spelregels tijdens de aanbesteding niet veranderd mogen worden, gaat de nieuwe regel voor Model K alleen gelden voor ‘nieuwe’ aanbestedingen waarbij de herstelmogelijkheid expliciet in de aanbestedingsleidraad is vermeld. Bij lopende aanbestedingen geldt nog de oude spelregel dat een gebrek bij Model K niet kan worden hersteld.

Reageer op dit artikel