nieuws

SP voelt minister aan tand over uitverkoop slecht geïsoleerde corporatiewoningen

bouwbreed Premium 542

SP voelt minister aan tand over uitverkoop slecht geïsoleerde corporatiewoningen
Han van Zwieten Architecten

Corporaties verkopen slecht geïsoleerde corporatiewoningen. Daarmee krikken ze hun gemiddelde energielabel op, bleek uit onderzoek van Cobouw begin vorige maand. “Een listig trucje”, vindt de SP.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, spraken corporaties af om in 2021 gemiddeld een b-label te hebben voor hun woningvoorraad. Uit cijfers van het Kadaster die Cobouw opvroeg, blijkt echter dat corporaties relatief veel woningen met een label C of lager van de hand doen.

Met andere woorden. De Nederlandse woningvoorraad wordt nauwelijks duurzamer, corporaties lijken het probleem vooral te verschuiven naar de particulier. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft naar aanleiding van het artikel van Cobouw Kamervragen gesteld.

‘Verbouwheffing’

Van Plasterk wil de partij van Emile Roemer weten wat hij aan het dumpen van slecht geïsoleerde woningen gaat doen. De SP wil ook dat de Verhuurdersheffing wordt omgezet in een investeringsplicht voor corporaties. Dat gaat zomaar om 1,7 miljard euro per jaar. “Dat is goed voor de bouw, de huurders en de woningvoorraad”, licht Beckerman toe.

Aedes, de koepelvereniging van corporaties, vindt dat corporaties niets te verwijten valt. Marnix Norder, voorzitter van Aedes vindt bovendien dat het Rijk niet alleen naar corporaties moet kijken, als het om het verduurzamen van woningen gaat, maar juist ook naar particuliere huizenbezitters. Norder is het wel met de SP eens dat de Verhuurdersheffing van tafel moet. De VVD wil de hoogte van de Verhuurdersheffing juist verdubbelen.  

Reageer op dit artikel