nieuws

Minister en bouw aan het werk gezet na hijsdrama

bouwbreed 1744

Minister en bouw aan het werk gezet na hijsdrama

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft zeven aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het dodelijke ongeval tijdens een hijsklus bij de renovatie van het voormalige VROM-gebouw in Den Haag. Dit zijn ze.

Aan het Rijksvastgoedbedrijf en leden van Opdrachtgeversforum in de bouw

1. Breng vóór de aanbesteding van bouwprojecten de relevante omgevingsfactoren in kaart en gebruik deze voor het formuleren van een realistische en veilig realiseerbare bouwopdracht.

Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst

2. Verbeter, in samenwerking met de bouwsector, het inzicht in de omvang en aard van bouwrisico’s voor de omgeving van een bouwplaats: a. Houd hiervoor gestructureerd kenmerken, oorzaken, gevolgen en frequentie van incidenten bij en publiceer deze gegevens als open data. b. Onderzoek daarnaast het valgedrag van objecten die uit hijskranen vallen en publiceer de resultaten.

3. Gebruik de resultaten van aanbeveling 2 om een veiligheidsniveau vast te stellen voor de omgeving van bouwplaatsen. 

Aan de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

4. Verwerk de data, de resultaten van het onderzoek en het vastgestelde veiligheidsniveau als genoemd in aanbevelingen 2 en 3 in de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid

Aan de Gemeente Den Haag

5. Toets in de voorbereiding van een bouwproject of het veiligheidsniveau behaald wordt en blijf dat in de gaten houden. Maak daarbij gebruik van de uitkomsten van aanbevelingen 2 en 3. Let daarbij op de kenmerken van de omgeving van de bouwplaats en de mogelijkheid dat andere omgevingsbelangen botsen met de beoogde veiligheid.

6. Richt de afstemming met betrokken omgevingspartijen vóór het instemmingsbesluit efficiënter in. Benoem een projectleider die bij botsende belangen een duidelijke en verantwoorde afweging maakt om sneller tot een besluit te komen. 42 Deze landelijke richtlijn wordt momenteel ontwikkeld op initiatief van een aantal grotere gemeenten onder de vlag van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht.

Aan Koninklijke BAM Groep N.V.

7. Zorg voor concrete afspraken over veilig werken en controleer dat deze afspraken op de bouwplaats worden begrepen en nageleefd.

Reageer op dit artikel