nieuws

Rechter houdt boete voor betonkartel in stand

bouwbreed 42

Rechter houdt boete voor betonkartel in stand

De kartelboete die mededingingsautoriteit ACM oplegde aan een producent van betonnen prefab garages blijft overeind. De Rotterdams rechtbank ziet geen enkele aanleiding om de boete te verlagen of kwijt te schelden.

Autoriteit Consument en Markt legde de producent, Juwel Betonbauteile, in 2015 een boete op van ruim drie ton. Met Rekers Betonwerk maakte het Duitse bedrijf jarenlang afspraken over klanten en prijzen. Daardoor werd de onderlinge concurrentie op de Nederlandse markt uitgeschakeld.

Juwel vocht de boete aan omdat ze zich niet kon vinden in de hoogte van het boetebedrag. Die zou in geen verhouding staan met de ernst van de overtreding. Volgens Juwel had het kartel ook veel minder lang geduurd dan de ACM had beweerd.

Alle bezwaren van de hand gewezen

De rechtbank wees alle bezwaren van de hand. Dat er geen sprake was van een stabiel functionerend kartel, zoals Juwel naar voren had gebracht, achtte de rechter niet bewezen. Ook vond hij niet dat het kartel weinig schade had aangericht.

“Dat de weerslag van het kartel op de economie niet groot was omdat de markt voor garages beperkt van omvang is, zoals eiseres stelt, doet er niet aan af dat als gevolg van de afspraak de volledige concurrentie op de betreffende markt voor prefab betonnen garages werd uitgeschakeld”, aldus de rechtbank.

Tegen de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Reageer op dit artikel