nieuws

Bouwer boycot onveilige opdrachtgever

bouwbreed Premium 52

Bouwer boycot onveilige opdrachtgever

Opdrachtgevers doen te weinig om ongelukken en gezondheidsklachten op de bouwplaats tegen te gaan, concludeert minister Asscher (Sociale Zaken). De helft van de bouwers is het spuugzat en geeft aan dat het niet meer wil samenwerken met opdrachtgevers waarmee zij negatieve ervaringen hadden. 

Bijna 18 maanden na het hijsdrama in Alphen aan den Rijn is het nog altijd zorgelijk gesteld met de aandacht voor veiligheid onder opdrachtgevers. Dat valt althans op te maken uit een nieuw rapport van TNO. Minister Asscher stuurde dat deze week naar de Tweede Kamer.

Wat blijkt? De ideale opdrachtgevers met oog voor veiligheid en gezondheid blijkt alleen nog te bestaan in sprookjes, volgens bouwers. Dondersgoed blijken ze te weten wat ‘verantwoord opdrachtgeverschap inhoudt’, (waak voor al te hoge tijdsdruk, neem eisen op in aanbestedingen) de daadwerkelijk acties lopen nog achter, schrijft Asscher. “Gelet op de ervaringen van opdrachtnemers, is dit beeld nog voor een aanzienlijk deel een ideaalbeeld”.

Elke twee weken een dode in de bouw

Dat er onder opdrachtgevers nog nauwelijks aandacht is voor tijdsdruk en planning, geeft te denken. Begin dit jaar meldde de FNV namelijk nog dat er elke twee weken wel een dodelijk slachtoffer te betreuren valt in de bouwsector.

Bouwers zijn de onverantwoordelijke opdrachtgevers soms zo zat dat ze er niet opnieuw mee willen samenwerken. Asscher: “Bijna de helft van de opdrachtnemers heeft in het verleden weleens besloten niet opnieuw samen te werken met een bepaalde opdrachtgever… Dit komt vaker voor bij de grotere opdrachtnemers.”

Ontwerpfase is killing

Vooral in de ontwerpfase gaat het mis, signaleren bouwers. Daar valt volgens hen ook veel winst te behalen. “De kans op uitval op de werkvloer zou volgens zestig procent van de opdrachtnemers verkleinen als een opdrachtgever meer aandacht zou hebben voor gezond en veilig werken in de ontwerpfase.”

Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor gezond en veilig werken in contractvormen, vinden de ondervraagden van het onderzoek. TNO onderzocht verschillende sectoren. In de metaalsector zijn opdrachtnemers het best te spreken over hun opdrachtgevers.

Hogere boetes

Asscher wil opdrachtgevers er nog meer op wijzen dat ze een belangrijke taak hebben om ongelukken en gezondheidsklachten te voorkomen. Zo verhoogde hij begin dit jaar de boetes en stelde hij regels op waarmee de inspectiedienst onverantwoordelijke opdrachtgevers kan aanpakken.

De minister gaat ook in gesprek met opdrachtgevers om het bewustzijn te vergroten. Verder wijst hij op verschillende lopende programma’s in de bouw. Zo publiceert Bouwend Nederland dit jaar twee handreikingen voor kleine opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. De organisatie Bewuste Bouwers werkt aan een app, waarmee via een mobiele telefoon onveilige situaties op of nabij een bouwplaats gemeld kunnen worden. 

Lees hier het hele onderzoek

Reageer op dit artikel