nieuws

Akkoord over bouw-cao: lonen gaan 1,75 procent omhoog

bouwbreed Premium 240

Akkoord over bouw-cao: lonen gaan 1,75 procent omhoog

Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie (AFNL) hebben met vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe bouw-cao. Onderdeel van het akkoord is een loonsverhoging van 1,75 procent in veertien maanden.

Behalve over het loon zijn er ook afspraken gemaakt over de werkgeversbijdrage in de ziektekosten. Die wordt met 5 euro verhoogd. Verder zal vanaf 1 januari 2019 de wettelijk opzegtermijnen bij beëindiging van het dienstverband gaan gelden.

Cao-partijen hebben er bewust voor gekozen om een beperkt aantal afspraken te maken in de nieuwe cao. Dat schept ruimte om dit jaar eerder gemaakte afspraken verder uit te werken en door te voeren. Het betreft onder meer het individueel keuzebudget en de bouw-ID.

“De Bouwplaats-ID geeft cao-partijen beter zicht op wie waar en wanneer werkt. Dat betekent dat we de naleving van onze afspraken beter kunnen organiseren en dat we onderbetaling en schijnzelfstandigheid effectiever kunnen bestrijden”, zegt cao-onderhandelaar Hans Crombeen van FNV Bouw. “Zo stoppen we de race naar beneden en zorgen we voor meer gewoon goed werk in de bouw.”

Streven is overigens om de bouw-ID nog dit jaar in te voeren.

Flexwerkers terugdringen

Vakbonden zullen het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun leden. “Ik verwacht een positieve uitkomst”, laat Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen weten, “mede vanwege het aangekondigde onderzoek voor de volgende cao. In die cao moeten liefst afspraken zijn gemaakt om de inzet van flexwerkers terug te dringen. Samen met werkgevers willen we dit kalenderjaar bestuderen welke cao-artikelen nu precies het weer aannemen van vast personeel hinderen. En daar zodanig verandering in aanbrengen dat het weer mogelijk wordt om vast personeel in dienst te nemen.”

Bouwend Nederland benadrukt dat cao-partijen de zware beroepen-discussie oppakken zodra de politiek “duidelijkheid geeft over langer doorwerken en eventueel verschuiven AOW-leeftijd.”

De zzp-bepaling in de cao zal volgens de werkgeversorganisatie wel onmiddellijk worden aangepast. Eerder deze week verbood mededingingsautoriteit ACM afspraken in cao’s over minimumtarieven voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Akkoord komt als grote verrassing

Dat er nu al een onderhandelingsakkoord op tafel ligt, mag gerust een grote verrassing worden genoemd. De verwachting was dat werkgeversorganisaties en vakbonden pas vanaf 1 maart inhoudelijk zouden gaan praten over de cao.

Volgens Lokhorst werd vorige maand echter al duidelijk dat alle partijen voorkeur hadden voor ‘de korte klap’, oftewel een beperkt aantal afspraken. Het alternatief was een traject waarbij alle heikele punten eerst uitonderhandeld zouden worden. Dat zou waarschijnlijk vele maanden in beslag hebben genomen.

“De wensenlijst van werkgevers was zo immens, als je daar aan begint weet je dat je tegen heel veel uitdagingen aanloopt”, legt Lokhorst uit. “Als je dan ook weet dat heel veel van de vorige cao-afspraken, over onder meer het individueel budget en arbeidstijdens, nog niet goed zijn geland bij de bouwbedrijven, dan is de keuze niet zo moeilijk.”

Loonsverhoging in twee etappes

De loonsverhoging zal in de twee etappes worden doorgevoerd: 1 procent op 1 juli aanstaande en nog eens 0,75 procent per 1 januari volgend jaar.

Reageer op dit artikel