nieuws

‘Rioolheffing mag alleen voor riolering gebruikt worden’

bouwbreed 25

‘Rioolheffing mag alleen voor riolering gebruikt worden’

Door gemeenten geïnde rioolheffing mag alleen worden gebruikt voor de aanleg van, of werkzaamheden aan de riolering. De Hoge Raad heeft een eerdere uitspraak van het gerechtshof met die strekking vorige week vrijdag bekrachtigd. 

In de praktijk komt die uitspraak erop neer dat  gemeenten bij eventuele overschotten op de begroting voor rioleringswerk de riolheffing moeten verlagen. Het arrest van de Hoge Raad  gaat over een overheveling van 6,8 miljoen euro uit de bestemming riolering naar de algemene middelen in de gemeente Overbetuwe in 2013. Een aantal inwoners van de gemeente maakte bezwaar tegen de rioolheffing in dat jaar. Na de rechtbank van Arnhem en het gerechtshof zijn zij nu ook door de Hoge Raad in het gelijk gesteld.

Reageer op dit artikel