nieuws

Provincie Zuid-Holland: extra geld voor verduurzaming monumenten

bouwbreed Premium 23

Provincie Zuid-Holland: extra geld voor verduurzaming monumenten

De provincie Zuid-Holland heeft 650.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor de herbestemming en verduurzaming van monumenten. Dit komt bovenop de 3,4 miljoen euro die al beschikbaar is voor monumentrestauraties in 2017.

Het extra geld is bedoeld voor restauratiemaatregelen die de toegankelijkheid van monumenten vergroten en bijdragen aan verduurzaming.

“Leegstand van monumentaal erfgoed is onwenselijk. De beste manier om een leegstaand monument te behouden is door het een passende nieuwe functie te geven die voldoende opbrengt om het onderhoud van het monument te kunnen betalen”, aldus de provincie Zuid-Holland.

De provincie breidt hiermee de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland uit 2013 uit. De regeling moet investeringen in rijksmonumenten stimuleren, alsmede werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen.

Monumenteigenaren kunnen van 1 april tot en 1 juli 2017 een aanvraag voor ‘toegankelijkheid- en duurzaamheidsmaatregelen’ indienen.

Prijsvraag herbestemming rijksmonumenten

De provincie Zuid-Holland schrijft tevens een prijsvraag uit voor herbestemming van monumenten. Monumenteigenaren en andere stakeholders kunnen tot 1 mei 2017 hun ideeën voor herbestemming indienen. Eind mei vindt de uitreiking plaats. De prijs: advies en ondersteuning ter waarde van 20.000 euro.

Reageer op dit artikel