nieuws

Het nieuwe Europese meten

bouwbreed Premium 44

Het nieuwe Europese meten

Rijkswaterstaat stopt per 1 maart met het zelf uitvoeren van stroefheidsmetingen. Vanaf die datum stapt de wegbeheerder ook over op een nieuwe meetmethode. Grip Road Inspection uit Bergeijk sprong in het gat en beschikt over de eerste meetwagen die volgens de SKM-methode kan meten.

De mate van stroefheid van een wegdek is belangrijk voor veilig weggebruik. Niet voor niets is stroefheid een van de contracteisen die Rijkswaterstaat, maar ook lokale weg-

beheerders als provincies en gemeenten, aannemers oplegt bij de aanleg van een weg. Tot op heden voerde Rijkswaterstaat met speciale meetwagens zelf proeven uit om de stroefheid te meten. Dat gebeurde door middel van de RAW-proef 72. Tot dit jaar werd de wrijvingscoëfficiënt van wegen voornamelijk gemeten met meetaanhangers die met een ‘vertraagd wiel’ en met een snelheid van 50 of 70 kilometer per uur de ‘natte stroefheid’ vaststellen.”

Maar daar komt op 1 maart 2017 een einde aan. Rijkswaterstaat volgt negen andere Europese landen en stapt dan over op de zogenoemde SKM-meetmethode, een afkorting van het Duitse ‘Seiten Kraft Messferfahren’, wat weer is afgeleid van de Britse ‘Side Way Force’-methode. De methode, op basis van Side Way Force, wordt al door negen andere Europese landen gebruikt. Door de overgang wordt de kwaliteitsborging uniform. Bovendien zijn meetgegevens op deze manier makkelijker uitwisselbaar, vooral op internationaal niveau. Verder zorgt de overgang naar de nieuwe methode ervoor dat Nederlandse wegbeheerders ook kunnen profiteren van internationale kennis en innovaties op het gebied van asfalt.

Vijfde wiel

Directeur Rogier van Diepen van GRiP Road Inspection kocht als eerste in Nederland een SKM-meetwagen en legt uit waarom. “Europees onderzoek toont aan dat de methode met aanhangers verouderd is. De SKM-methode werkt met een ‘vijfde wiel’ onder de meetwagen, dat onder een hoek van 20 graden in de rijrichting geplaatst is. Voor dit wiel wordt tijdens de meting een waterfilm van 5 millimeter tussen de band en het wegdek gespoten. Vervolgens meten we de wrijving – eigenlijk onderstuur, het wiel wil namelijk linksaf, maar we gaan rechtdoor. Via een arm met daaraan een krachtopnemer wordt een meetsignaal doorgegeven aan een computer die het stroefheidsgetal uitrekent. Diverse camera’s, sensoren, GPS en andere meetapparatuur verzamelen data die op een computer in de cabine opgeslagen wordt. Deze wordt later verwerkt in een rapport met onder andere wrijvingscoëfficiënten, grafieken, locaties en beelden van de weg.”

De metingen worden uitgevoerd opzowel nieuwe als bestaande wegen en kunnen in het verkeer gemeten worden met 30, 40, 60 en 80 kilometer per uur. De SKM-meetmethode zal later in de CROW-publicatie RAW proef 101 gaan heten. GRiP Road Inspection heeft ondertussen twee speciaal ingerichte SKM-meetvoertuigen.

Van Diepen: “De meetapparatuur en het meetprincipe zijn uitvoerig beschreven in de Duitse ‘Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im Strassenbau Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM)’. Onze mensen zijn opgeleid en gecertificeerd door het Duitse BASt (Bundes Anstalt für Straβenwesen) en worden jaarlijks getoetst op hun kennis en ervaring. Het garandeert dat we dezelfde kwaliteit van meten garanderen als onze Duitse collega’s die al langer met deze methode werken.”

Dbfm

Van Diepen denkt dat zijn bedrijf van onschatbare waarde is voor wegenbouwers. “In veel UAV-GC-contracten zijn bepalingen opgenomen over de stroefheid van een nieuwe deklaag bij oplevering. Onze meetgegevens zijn essentieel om te bepalen of aan de verplichtingen is voldaan. De metingen kunnen bovendien gewoon tussen het normale verkeer gedaan worden, zonder hinder te veroorzaken. Dat betekent dat we ook kunnen meten tijdens de duur van de steeds meer voorkomende dbfm-contracten met een looptijd van twintig jaar of langer.”

Grip werkt nauw samen met het eveneens in Bergeijk gevestigde Straalbedrijf Van Gompel. Van Diepen: “Door middel van diamantschuren of retexen kan Van Gompel de stroefheid van een wegvak aanzienlijk verbeteren. Ze gebruiken onze meetgegevens voor een optimaal resultaat tijdens onderhoud of vlak na oplevering.”

Reageer op dit artikel