nieuws

Diversiteit van bermen, rivieren en kust in kaart gebracht

bouwbreed 15

Diversiteit van bermen, rivieren en kust in kaart gebracht

Bermen langs snelwegen en rivieren zijn steeds minder vaak saaie grasvelden. Met monsters en vanuit de lucht worden ook de kuststroken in kaart gebracht. Zes adviesbureau’s gaan de diversiteit in de gaten houden, in opdracht van Rijkswaterstaat.

In totaal zijn zes bedrijven geselecteerd voor de deelgebieden die binnen het raamcontract vallen. Kwaliteit gaf de doorslag bij de selectie. De raamovereenkomst van drie jaar met de optie om een jaar te verlengen, is afgelopen week getekend.

Eurofins Omegam en Bureau Waardenburg zullen monsters nemen van de Noordzee, Waddenzee, de Delta en grote rivieren en het daarin aanwezige bodemleven analyseren. Drie andere marktpartijen – BTL Advies, Tauw en Eurofins Omegam – zullen de flora en fauna inventariseren langs de wegbermen en oevers.

Aan de hand van luchtfoto’s gaan  Bureau Waardenburg, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek doen en Eftas Fernerkundung Technologietransfer gaat de vegetatiestructuur langs de oevers en in de getijdegebieden in kaart brengen. 

Reageer op dit artikel