nieuws

BAM verviervoudigt winst ruimschoots

bouwbreed 88

BAM verviervoudigt winst ruimschoots

BAM heeft afgelopen jaar de nettowinst weten te verviervoudigen tot 46,8 miljoen euro. De omzet liep terug, met een kleine 6 procent tot 6,9 miljard euro.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die BAM vanmorgen bekend heeft gemaakt.

De lagere omzet houdt vooral verband met de zwakkere Britse pond, maar ook met verminderde vastgoedtransacties in België en uitstel van projecten in Duitsland. Daarnaast ontdeed BAM zich in zowel Nederland als België van enkele overbodige activiteiten.

Omzet in Nederland stijgt wel

De Nederlandse omzet nam wel toe, met een kleine 100 miljoen tot 2,6 miljard. Het behaalde resultaat in eigen land verbeterde bovendien sterk: van 6,5 miljoen naar 35,7 miljoen.

Topman Rob van Wingerden spreekt van een “robuust” resultaat, dat behaald werd “ondanks enige tegenwind”. Volgens hem heeft BAM vooral zijn financiële positie afgelopen jaar verder versterkt en zijn de risico’s in de bedrijfsvoering verder teruggedrongen.

BAM schreef bijna 44 miljoen af op haar Nederlands vastgoed. Daarvan houdt 13,7 miljoen verband met de verkoop van 47 ontwikkelposities in het noordoosten van Nederland, 13 miljoen met lagere huren van winkelvastgoed en 17 miljoen met gemeentelijke wijzigingen van bestemmingsplannen.

Ondanks de groeiende vraag naar nieuwbouwwoningen zag Nederlandse grootste bouwonderneming de woningverkopen niet stijgen. Afgelopen jaar verkocht de bouwer 2.158 woningen, tegen 2.187 een jaar eerder. De oorzaak ligt volgens Van Wingerden bij de gemeenten, waar sprake is van “achterblijvende capaciteit ten aanzien van vergunningen en bestemmingsplannen”.

Onvrede over verliezen Duitsland

Het minst tevreden toont de bestuursvoorzitter zich over Duitsland, waar een verlies werd geleden van ruim 33 miljoen euro. Het negatieve resultaat daar werd veroorzaakt door afrekeningen van oude projecten, faillissementen van onderaannemers en lagere volumes.

Om het tij te doen keren, worden in Duitsland de “bouwactiviteiten geheroriënteerd van landelijk  opererend naar specifieke regio’s”, aldus Van Wingerden..

Minder oude projecten in portefeuille

BAM startte het jaar met orderportefeuille van 10,2 miljard euro. Dat is ruim 1 miljard minder dan een jaar eerder. Ook deze daling komt grotendeels door waardedaling van het Britse pond. Door een selectiever aannemingsbeleid is de kwaliteit van de werkvoorraad wel verbeterd. BAM heeft nog voor ongeveer 300 miljoen aan ‘oudere projecten’ in portefeuille. Eind 2015 was dat nog 1,3 miljard.

Van Wingerden verwacht dit jaar een hogere winst bij een dalende omzet. De herstructureringskosten, die afgelopen jaar nog ruim 33 miljoen bedroegen, zullen “aanzienlijk” lager uitvallen, aldus de topman.

Hogere winstmarge

Of 2017 zal worden afgesloten met een brutowinstmarge van boven de 2 procent, is nog onduidelijk. Het bouwconcern streeft naar een marge (voor belastingen) van tussen de 2 en 4 procent. Vorig jaar steeg die van 1,2 procent naar 1,5 procent, hoofdzakelijk door hogere marge op nieuwe projecten, risico-afbouw van oude werken en betere kostenbeheersing.

De winstmarge bij de divisie Infra lag afgelopen jaar overigens al 2,9 procent.

Reageer op dit artikel