nieuws

Pensioenfonds PME houdt uitkeringen op peil

bouwbreed 87

Pensioenfonds PME houdt uitkeringen op peil

PME, het pensioenfonds voor de metaal- en elektrotechnische industrie hoeft de uitkeringen volgend jaar niet verlagen. Vrijdagmiddag liet PME weten dat “ met de recente stijging van de rente en stijgingen op de aandelenmarkten, de dekkingsgraad van het fonds op een ‘veilig’niveau is beland.”

Lange tijd was nog onzeker of PME, met 625.000 deelnemers een van de grotere pensioenfondsen, de uitkeringen op peil zou kunnen houden. PME is de eerste van de vijf grote pensioenfondsen die de voor pensioentrekkers geruststellende mededeling geeft.

Hoewel PME de definitieve dekkingsgraad pas in de loop van januari bekend kan maken, is de financiële situatie van het fonds in de afgelopen maanden dusdanig verbeterd dat PME al weet dat het de pensioenen in 2017 niet hoeft te verlagen. De dekkingsgraad van het fonds staat op de peildatum 31 december 2016 ruim boven de ondergrens van 90 procent.

Als gevolg van een stijging van de marktrente in het laatste kwartaal van 2016 daalden de pensioenverplichtingen van PME. De opleving van de aandelenmarkten in diezelfde periode had daarnaast een positieve invloed op de rendementen.

Nog steeds in herstel

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur: “We hebben – evenals veel andere pensioenfondsen – in het afgelopen jaar zorgelijk naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad gekeken. Het heeft er lang naar uit gezien dat de pensioenuitkeringen, evenals de opbouw van pensioenaanspraken, in 2017 moesten worden verlaagd om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Door de recente ontwikkelingen op de internationale financiële markten, is dat nu niet nodig. Dat is goed nieuws. Maar we zijn er nog niet. Door de lage rente en de stijgende levensverwachting moet er veel extra geld opzij worden gezet voor de pensioenen nu en in de toekomst. Onze dekkingsgraad is nog steeds onder de 105 procent dus we zitten nog steeds in een herstelperiode. Ook de komende jaren blijft het daarom spannend.”

Afgelopen jaar zaten veel pensioenfondsen dicht tegen de zogeheten kritische dekkingsgraad. De wetgeving zit zo in elkaar dat een fonds dat op 31 december onder die grens zit, moet korten op de lopende uitkeringen.

Sinds enkele maanden is het gevaar voor een korting minder groot geworden. De rentes zijn wereldwijd gestegen, en de beurzen laten ook groei zien.

 

Reageer op dit artikel