nieuws

Het draait in 2017 om het vinden van geschikte handjes

bouwbreed Premium 57

Het draait in 2017 om het vinden van geschikte handjes

In 2017 neemt de bouwproductie voor het vierde jaar op rij toe. De onderhouds- en verbouw sector in de woningbouw draait recordomzetten door het hoge aantal transacties op de woningmarkt. De nieuwe woningeigenaren verbouwen vaak hun nieuwe bezit om het aan hun eigen woonwensen aan te passen.

Het leidt tot goed gevulde orderboeken. Gemiddeld hebben bouwbedrijven voor meer dan 9 maanden werk. Maar het leidt ook tot uitstel en lange wachttijden. Want door faillissementen en saneringen is de capaciteit de afgelopen jaren fors gedaald. Er zijn minder bouwbedrijven, die stuk voor stuk ook nog eens minder capaciteit hebben. De orderboeken stromen daardoor sneller vol.

De hausse leidt tot kopzorgen

Toch leidt al die groei niet direct tot tevredenheid. Niet alleen trekken utiliteitsbouw en infra een stuk minder snel aan, de hausse in de woningbouw leidt tot kopzorgen, zo leert een rondgang langs verschillende brancheorganisaties.

Volgens Bouwend Nederland loopt het tekort aan vakmensen in de vergrijzende sector snel op. Komend jaar moeten werkgevers 9600 banen invullen om de uitstroom op te vangen. De komende vier jaar zijn er in totaal 40.000 nieuwe bouwvakkers nodig.

Intussen blijft het aantal leerlingen en studenten bij de bouwopleidingen in het mbo en hbo teruglopen. Het mbo telde dit jaar ruim 4 procent minder nieuwe inschrijvingen dan in 2015. In de jaren 2013-2015 daalde het totale aantal inschrijvingen voor opleidingen in de bouw en de grond-, weg- en waterbouw volgens cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs met respectievelijk 15, 11 en 3 procent.

Jongeren moeten worden bijgeschoold

Nieuw bloed is volgens Bouwend Nederland maar een deel van de oplossing. De nieuwe bouwvakkers en klusjesmannen worden namelijk lang niet altijd even goed opgeleid. Theo Scholte: “Een bouwopleiding is veel praktijk. Dat is duurder dan theorie. Bovendien is tijdens de crisis nauwelijks geïnvesteerd in modernisering van het onderwijs. Jongeren die net een diploma hebben, moeten vaak bijgeschoold worden op de werkvloer.”

Bedrijven hebben moeite met modelovereenkomsten

Dat is wat ook de AFNL signaleert. Bovendien nemen bij de brancheorganisatie van kleine en middelgrote bouwers de zorgen over de verhouding vast personeel – inleenpersoneel toe. “De risico’s van de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar zetten al geruime tijd een rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers.” 

“Tevens heeft de Wet DBA voor extra problemen gezorgd bij het inlenen van zzp’ers; met name middelgrote bedrijven vanaf 10 medewerkers ervaren deze wet als onduidelijk en hebben moeite met de zgn. modelovereenkomsten. De Wet DBA is inmiddels deels bevroren; in ieder geval qua handhaving. Maar het kabinet zou het mkb en de economie een echte dienst bewijzen door de belemmerende arbeidsmarktwetgeving van WWZ en loondoorbetaling ziekte aan te pakken en dit niet door te schuiven naar een volgend kabinet”, laat een woordvoerder weten.

Omzet en werkgelegenheid weer op niveau van 2008

OnderhoudNL voorziet ook tekorten aan personeel. Maar de werkgeversorganisatie van onderhouds- en schildersbedrijven zag dit al eerder aan komen en bedacht twee jaar geleden al een oplossing. Ze zette in 2015 al een eigen ‘OnderhoudNL Personeel’-poule op, waaruit leden bij drukte extra flexkrachten kunnen inhuren.
Een woordvoerder laat weten dat 44 procent van de OnderhoudNL-leden in 2017 gebruik gaat maken van de vakmensen uit de poule. “Leden van OnderhoudNL verwachten dat de positieve ontwikkeling van de omzet en werkgelegenheid van de afgelopen jaren zich in 2017 zodanig voortzet, dat daardoor zowel de omzet als de werkgelegenheid weer op het niveau komen van 2008. Als gevolg van de groei zal er een tekort aan personeel ontstaan.”

Reageer op dit artikel