nieuws

Lonen bouw stijgen minder hard dan verwacht

bouwbreed 41

Lonen bouw stijgen minder hard dan verwacht

De salarissen in de bouw zijn minder hard gestegen dan waarop medewerkers van bouwbedrijven een jaar geleden rekenden. Dat blijkt uit het, voor de zevende keer gehouden, salarisonderzoek van Cobouw en Berenschot.

Gemiddeld nam het salaris in de bouw wel met 2,1 procent toe, maar dat is minder dan wat de meeste respondenten vorig jaar invulden bij hun verwachtingen.

Inkopers en managers blijken hun kansen het slechtst ingeschat te hebben. Zij rekenden een jaar geleden op salarisverhogingen van respectievelijk 9 en 6 procent, maar moesten genoegen nemen met 3. Wellicht dat werknemers in deze functiegroepen daarom voorzichtiger zijn geworden. Ze denken dat hun salaris het komende jaar met 2 en 4 procent zal stijgen.

Werkelijkheid valt tegen

De werkelijke cijfers staan in contrast met waarop bouwpersoneel een jaar geleden rekende. Toen gaf een overgrote meerderheid aan dat ze verwachtten dat de aantrekkende bouw positieve gevolgen zou hebben voor hun salaris. In de praktijk blijkt dat voor veel functiegroepen tegen te vallen.

Opvallend genoeg is dat voor de meeste deelnemers aan het jaarlijkse salarisonderzoek geen reden de verwachtingen voor het komend jaar te temperen. Voor iedere functiegroep is de verwachting dat er volgend jaar een hoger salaris volgt, al liggen die verwachtingen wel lager dan vorig jaar.

Het aantal bouwprofessionals dat gevraagd is om salaris of arbeidsvoorwaarden in te leveren is overigens wel gedaald. Daar waar vorig jaar nog een derde van alle ondervraagden aangaf gevraagd te zijn om een stapje terug te doen en in 2014 zelfs aan 40 procent, ligt dat percentage nu onder de 20 procent. De bouw is daarmee overigens nog steeds koploper, maar niet meer zo afgetekend als in voorgaande jaren.

Indien er sprake is van versobering gebeurt dit in de meeste gevallen door af te zien van de reguliere salarisverhoging, beperking van verlofrechten en beperking van de lease regeling of kilometervergoeding.

Positieve vooruitzichten

Verreweg de meeste ondervraagden zijn positief gestemd over de toekomst. Niet alleen verwachten ze volgend jaar meer te gaan verdienen, ze ervaren hun positie op de arbeidsmarkt ook beter dan vorig jaar.  Minder dan 10 procent zag de positie op de arbeidsmarkt achteruit gaan.

Onder de respondenten geeft iets meer dan een kwart aan op zoek te zijn naar ander werk, hetzij bij de huidige werkgever, hetzij bij een ander. Dit aantal is iets lager dan vorig jaar (31 procent). Van de groep die op zoek is naar ander werk wil bijna 80 procent in de bouw blijven werken.

De meest genoemde redenen waarom men op zoek is naar ander werk zijn ontwikkelingsmogelijkheden, gevolgd door salaris en sfeer.

Tevredenheid

Op de vraag welke factoren belangrijk zijn voor tevredenheid in het werk, blijkt dat sfeer, collegialiteit, uitdagende projecten en de hoogte van het salaris zeer bepalende factoren zijn. Ondanks dat de markt lijkt aan te trekken scoort baanzekerheid nog opvallend hoog ten opzichte van andere beroepsgroepen. In tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen vormt in de bouwsector ook bedrijfsreputatie een belangrijke factor.

De zorgen die respondenten uiten zijn over de gehele linie lager dan vorig jaar en aanzienlijk lager dan twee jaar geleden. Bouwmedewerkers merken dat de branche weer opkrabbelt. Met name de zorgen over de economie zijn flink gedaald en laten een herstel in het vertrouwen van de bouwsector zien.

Dit is de eerste publicatie over het salarisonderzoek 2016. Dinsdag zoomen wij in op de top-10 beste werkgevers, woensdag op moeilijk vervulbare vacatures. Woensdag verschijnt hierover een achtergrondartikel in het weekblad.

Lees hier het volledige rapport

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels