nieuws

Uneto-Vni wil wetgeving installatiebranche

bouwbreed 35

Uneto-Vni wil wetgeving installatiebranche

Uneto-Vni deelt de zorg die vier inspecteurs maandag in De Telegraaf uiten over de kwaliteit van elektrotechnische- en cv-installaties. De brancheorganisatie wil dat de overheid kwaliteitseisen van installateurs wettelijk voorschrijft.

Uneto-Vni werkt aan een zwaardere, uniforme erkenningsregeling voor plaatsing en onderhoud van installaties. Deze regeling stelt zwaardere eisen aan de vakbekwaamheid van monteurs en het toezicht op de naleving. Uneto-Vni verwacht hierbij steun van de overheid. Die zou de verscherpte kwaliteitseisen wettelijk moeten voorschrijven, zodat ze voor alle installatiebedrijven in ons land geldig zijn.

Vestigingswet

Sinds de afschaffing van de Vestigingswet in 2006 hoeven installatiebedrijven niet meer aan wettelijke eisen te voldoen. Uneto-Vni heeft de overheid destijds gewezen op de veiligheidsrisico’s die dit beleid met zich meebrengt, maar vond geen gehoor. De installatiebranche heeft vervolgens een eigen erkenningsregeling opgezet maar die kent geen wettelijke basis.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft afgelopen najaar de aanbeveling gedaan om voor cv-installaties te komen tot één, uniforme, wettelijke erkenningsregeling. Uneto-Vni onderschrijft die aanbeveling. Ook werkt de installatiekoepel aan een vergelijkbare regeling voor elektrotechnische installaties.

Uneto-Vni wijst er in een reactie op het Telegraaf-artikel met klem op dat de overheid met het huidige beleid uit de pas loopt met de ons omringende landen. Hier stelt de overheid wél wettelijke eisen aan installatiebedrijven en ziet wel scherp toe op de vakbekwaamheid van installateurs.

Beroepsopleidingen

De brancheorganisatie neemt ook de beroepsopleidingen nauwkeurig onder de loep. Voorzitter Titia Siertsema: “Het aanleren van technische kennis en vaardigheden moet weer centraal komen te staan in de opleidingen. De afgelopen jaren lag de nadruk te veel op het ontwikkelen van competenties.”

Ook haalt Uneto-Vni de verplichte APK-inspectie en opleverkeuring van installaties weer van stal. “Daarmee kunnen ongelukken in woningen worden voorkomen. We vragen de overheid om ook deze maatregelen te nemen. Andere landen kennen dergelijke verplichtingen al.”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels