nieuws

Nieuwe arbeidsverhoudingen vragen ander sociaal beleid

bouwbreed 3

Nieuwe arbeidsverhoudingen vragen ander sociaal beleid

De Europese Commissie moet samen met de Internationale Arbeidsorganisatie ILO een nieuw sociaal beleid ontwikkelen. Dat vindt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). De nieuwe arbeidsmarkt met zijn nul-urencontracten en flexwerk vraagt daarom.

“Effectieve rechten en bescherming, monitoring en handhaving moeten van kracht worden om te verzekeren dat nieuwe vormen van arbeidsrelaties niet resulteren in een race naar bodembeloningen en voorwaarden”, vindt rapporteur Kathleen Walker Shaw van de Europese SER. Op verzoek van het Nederlandse voorzitterschap is de EESC druk doende om te bekijken welke problemen er opdoemen door de nieuwe arbeidsverhoudingen en welke antwoorden mogelijk zijn.

Onder druk

Zo zorgt de toename van zelfstandigen waar Nederland koploper in is, voor uitholling van de sociale fondsen in de landen waar die gefinancierd worden door werkgevers- en werknemersbijdragen. Ook zaken als opleidingen, in Nederland vaak gefinancierd met bedrijfstakmiddelen, staan daardoor onder druk. “Nationale sociale beschermingssystemen gebaseerd op de aanname dat er een duidelijk onderscheid is tussen werknemers en werklozen, moeten hoognodig aangepast worden. Dat onderscheid vervaagt”, vindt de EESC.

Flexibele arbeidsmarkt

Daarom wil het comité zelf de Commissie helpen nieuwe sociale voorzieningen te ontwikkelen die aangepast zijn aan een meer flexibele arbeidsmarkt. De Commissie moet daarbij onder meer zorgen voor adequate opleidingsvoorzieningen voor alle werkers, werknemers én zzp’ers. Ook moet er duidelijkheid komen over zaken als aansprakelijkheid bij ongevallen, schade en en fouten.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels