nieuws

Vestia claimt bij ‘haaien’ Deutsche Bank

bouwbreed Premium 44

Deutsche Bank verkocht de meest giftige derivaten aan Vestia. De volkshuisvester denk bijna vijf jaar na het derivatenechec genoeg munitie in handen te hebben om de bank te laten boeten.

Vestia claimt 800 miljoen euro bij de Deutsche Bank. Daartoe heeft het begin deze maand een vordering ingediend bij de High Court of Justice in Londen. De zaak dient in Londen omdat dit in de contracten met Deutsche Bank was afgesproken.

De Rotterdamse corporatie heeft voor ruim 2,5 miljard euro schade geleden. Naar schatting bijna eenderde komt op conto van de Deutsche Bank.

Deutsche Bank verkocht rotzooi

Deutsche Bank verkocht de meeste “rotzooi” bleek tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties in 2014. Directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Erik Wilders, vergeleek de geslepen bankiers met haaien. De derivatenverkopers kenden de werking van de producten veel beter dan de corporaties.

Bovendien was er een financiële prikkel die producten te verkopen. Wilders’ advies voor de corporaties luidde al voor het echec: “Pas op, u zwemt tussen de haaien.”

Omkoping was bekend

De claim bij de Deutsche Bank is volgens Vestia gebaseerd op “het feit dat Deutsche Bank wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor de omkoping van Vestia’s oud-treasurer door tussenpersonen”.

Om de derivaten bij Vestia binnen te loodsen, kocht tussenpersoon Arjan Greeven Vestia-treasurer Marcel de Vries om. Greeven verdiende zelf vijfduizend euro en later zelfs twee ton per derivatentransactie.

Derivatentransacties zijn ‘nietig’

Vestia verwijt Deutsche Bank dat het had moeten weten dat speculatieve derivaten niet pasten bij het doel van een woningcorporatie. Daarom zijn transacties met deze producten volgens Vestia “nietig”.

Tegen Marcel de Vries en Arjan Greeven loopt op dit moment een strafzaak wegens omkoping. De rechtbank gaat de Vestia-bankiers niet laten getuigen in deze zaak.

Vestia is al jaren bezig om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct, dan wel indirect hebben veroorzaakt.

Vestia nog niet gezond

Eerder zijn schikkingen bereikt met Erik Staal, met oud-commissarissen en met ABN Amro. De civiele rechtszaken tegen Marcel de Vries en tegen de accountantskantoren Deloitte en KPMG lopen nog.

Van de derivatenschade betaalde Vestia 1,3 miljard euro uit eigen zak. De corporatie heeft sindsdien veel minder investeringskracht en heeft pas recent weer nieuwbouwplannen gemaakt, vertelde Vestia-bestuurder Arjan Schakenbos in juni in een interview met Cobouw. “We hebben onze handen vol om ervoor te zorgen dat we weer een gezonde corporatie worden.”

Lees hier een reconstructie van de val van Vestia >

Reageer op dit artikel