nieuws

Oud en kostbaar

bouwbreed Premium 4

Oud en kostbaar

Corporatiewoningen die na 2010 zijn gebouwd, kosten ruim 60 procent minder aan onderhoud en renovatie dan woningen met een bouwjaar van voor 1945.

Dat blijkt uit onderzoek van de branchevereniging voor woningcorporaties, Aedes. Het is voor het eerst dat de Aedes-benchmark onderhoudskosten en investeringen voor woningverbetering per bouwjaar en woningtype vergelijkt.

Voor eengezinswoningen zijn de verschillen per bouwjaar het grootst. Een recent gebouwde woningen kost gemiddeld 719 euro per jaar aan onderhoud en woningverbetering; voor woningen gebouwd voor 1945 zijn de jaarlijkse kosten 3071 euro, dat is 77 procent meer.

Aedes heeft flink moeten rekenen, omdat corporaties op verschillende manieren hun kosten en investeringen voor het instandhouden van de bestaande woningen administreren. Gekeken is naar werkzaamheden waarbij ten minste een deel van het casco, bijvoorbeeld de gevel, blijft staan of wordt hergebruikt. Ook verbeteringen van de energetische kwaliteit van de woning zijn meegeteld.

Voor een gemiddelde woning die na 2010 is gebouwd wordt jaarlijks 1126 aan kosten gemaakt. Aan oude woningen zijn corporaties 2946 euro per jaar kwijt.

Hoogbouw > 4 verdiepingen

Bij nieuwe flats met vijf of meer verdiepingen kost onderhoud en renovatie zo’n 900 euro per woning per jaar. Daarmee zijn flats na eengezinswoningen voor corporaties het goedkoopst om bewoonbaar te houden.

Eengezinswoningen

Het bewoonbaar houden van eengezins-woningen is het snelst in kosten gedaald. Nieuwe woningen zijn 70 procent goedkoper om te onderhouden en renoveren dan vooroorlogse huizen. Gemiddeld 719 euro per jaar.

Meergezinswoningen met lift

Bij nieuwe appartementengebouwen met lift zijn de instandhoudingskosten sinds 1945 met ruim 70 procent gedaald. Gebouwen met een bouwjaar voor 1945 waren het duurst om bewoonbaar te houden: corporaties waren jaarlijks 4191 euro kwijt.

Gemiddelde instandhoudingskosten per woongelegenheid

Gemiddeld besteedde een corporatie in 2015 2.022 euro (2014: 1.950 euro) per woning aan onderhoud en renovatie. Door alle onderzochte corporaties werd in 2015 in totaal 4,8 miljard euro uitgegeven. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2014.

Meergezinswoningen zonder lift

Nieuwe portiekwoningen zonder lift zijn het duurst qua instandhoudingskosten: ruim 1800 euro per woning per jaar. Opvallend is dat de kosten tot zo’n tien jaar geleden daalden tot 1200 euro. De benchmark geeft geen verklaring voor de stijging.

Onzelfstandige woongelegenheden

Onzelfstandige woningen voor ouderen, of studentenwoningen zijn het eenvoudigst in onderhoud. De onderhoudskosten zijn daardoor nauwelijks gedaald.

Reageer op dit artikel