nieuws

Ondernemersrecht op de schop: NV en VOF aangepast

bouwbreed Premium 7

Ondernemersrecht op de schop: NV en VOF aangepast

Het ondernemersrecht gaat op de schop. Zo wordt het NV-recht aangepast en krijgen ondernemingen meer mogelijkheden om te herstructureren via omzetting, fusie of splitsing. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel om de juridische basis voor marktpartijen aan te scherpen en stuurt de nota deze week naar de Tweede Kamer.

Een goede juridische infrastructuur bevordert het ondernemersklimaat in Nederland en versterkt de concurrentiekracht van Nederlandse ondernemingen, is de gedachte van het kabinet.

Identiteit niet meer geheim

Het NV-recht wordt eenvoudiger en flexibeler. Bijvoorbeeld door de besluitvorming buiten vergadering te versoepelen. Ook wordt bekeken of er behoefte is aan een wijziging van de rechten van certificaathouders, aan stem- en winstrechtloze aandelen en een kortere oproepingstermijn van de algemene vergadering van aandeelhouders.
 
Naar aanleiding van de ontwikkeling dat meer beursvennootschappen een controlerende aandeelhouder hebben, wordt meteen bekeken of minderheidsaandeelhouders voldoende zijn beschermd. Verder wil het kabinet voorkomen dat houders van aandelen aan toonder in Nederlandse NV’s hun identiteit geheim kunnen houden. Dit moet misbruik, belastingontduiking en witwassen tegengaan.
 

Winst bij fusie aan banden

De huidige regeling om koerswinst van bestuurders af te romen bij een overname is te ingewikkeld en niet effectief genoeg, zo blijkt uit de evaluatie van minister Van der Steur van Justitie. Daarom past het kabinet de maatregel aan. Denkbaar is de raad van commissarissen van NV’s meer ruimte te geven de bezoldiging van een bestuurder aan te passen na belangrijke besluiten als een overname, ongeacht de plaats van de beursnotering.

Ook VOF aangepast

De regels voor personenvennootschappen als de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zijn verouderd. Verandering is nodig om deze verschillende rechtsvormen beter te laten aansluiten bij de behoeften van een onderneming, ook in internationaal verband. Openbare personenvennootschappen krijgen straks rechtspersoonlijkheid na inschrijving in het Handelsregister. Dit maakt het toe- en uittreden van vennoten eenvoudiger.
 
Tot slot overweegt het kabinet met een regeling te komen voor nationale en grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen. Dit om beter te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden bij ondernemers. Zo kan een ondernemer beginnen met een eigen BV en later fuseren met een BV van een andere ondernemer. Ook grotere bedrijven hebben regelmatig behoefte aan herstructurering. Doel van het kabinet is om deze veranderingen zo goed mogelijk te faciliteren. Het is nu aan het parlement om zich over de voorstellen te buigen.

Reageer op dit artikel